«Ὅπως ἡ θάλασσα καί ὁ οὐρανός δέν ἔχουν τέλος,
 ἔτσι καί η εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀτελείωτη…
Καί ὅση ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ,
τόση πρέπει νά εἶναι καί ἡ ὑπομονή τοῦ ἀνθρώπου, ἀτελείωτη…»

Γερόντισσα Μακρίνα

Ἱ. Μ. Παναγίας Ὁδηγήτριας Πορταριά Βόλου