Ὅπως ἡ κατά Θεόν ἐργασία λέγεται ἀρετή, ἔτσι καί ἡ ἀναπάντεχη θλίψη ὀνομάζεται πειρασμός.
Ὁ Θεός πείραζε τόν Ἀβραάμ, δηλαδή τόν στενοχωροῦσε πρός τό συμφέρον του κι ὄχι γιά νά μάθει τί εἴδους ἦταν, γιατί τόν γνώριζε Ἐκεῖνος πού γνωρίζει τά πάντα καί πρίν ἀπό τήν ὕπαρξή τους· ἤθελε νά τοῦ δώσει ἀφορμές γιά τήν τέλεια πίστη.

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

http://agiameteora.net/index.php/mikres-periplaniseis/6016-pos-kata-theon-rgasia-legetai-reti.html