“… Ἀλλά μήν θορυβεῖσαι καί μήν λυπᾶσαι. Ὁ Κύριος μερικές φορές ἐπιτρέπει στούς ἀνθρώπους πού εἶναι ἀφοσιωμένοι σέ Αὐτόν νά πέφτουν σέ τέτοια τρομερά πάθη.

 Καί αὐτό συμβαίνει γιά νά σέ ἐμποδίσει νά πέσεις σέ ἀκόμη μεγαλύτερη ἁμαρτία – τήν ὑπερηφάνεια. Ὁ πειρασμός σου θά περάσει μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί θά περάσεις τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες τῆς ζωῆς σου μέ ταπείνωση. Μόνον μήν ξεχάσεις τό ἁμάρτημά σου… “
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ, Ἐκδόσεις Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, Κεφ. 16. Οἱ Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ, σελ. 311.
Πηγή
https://paraklisi.blogspot.gr/2016/07/blog-post_452.html