Ὅλοι οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ὀφείλουμε νά σκεπτόμαστε ὅτι στὸν κάθε ἄλλο πιστό ὑπάρχει ὁ Χριστὸς καὶ πρέπει νά ἔχουμε τόσην ἀγάπη πρός αὐτόν, ὥστε νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά θυσιάσουμε πρός χάρη του τήν ψυχή μας.

 Δὲν ἔχουμε δέ δικαίωμα νά ὀνομάζουμε ἤ νά θεωρούμε κάποιον κακό, ἄλλά πρέπει νά τούς βλέπουμε ὅλους σάν καλούς. Ἂν δεῖς κάποιον νά ἐνοχλείται ἀπό τά πάθη, μή μισήσεις τόν ἀδελφό, μά τά πάθη πού τόν πολεμοῦν, κι ἄν τὸν δεῖς νά τυραννιέται ἀπό κακὲς ἐπιθυμίες, πιό πολύ νὰ τόν σπαχνισθεῖς, μή τυχόν καὶ σύ πειρασθεῖς, ἀφοῦ εἰσαι τρεπτός καί εὐάλωτος στήν εὐπερίστατη ἁμαρτία. 

 http://proskynitis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1840.html