Αποτέλεσμα εικόνας για Jefrem Sirin   Περί πανοπλίας, προς τους μοναχούς / Για την πανοπλία, προς τους μοναχούς

Παραίνεσις περί ησυχίας / Παραίνεση για την ησυχία
Περί εγκρατείας, και του μη ζηλούν αμαρτωλούς, τον καιρόν προφασιζομένους· και εις τον Νώε / Για την εγκράτεια, και για το να μη ζηλεύουμε τους αμαρτωλούς, που προφασίζονται τον καιρό· και στον Νώε

Εις τον Λώτ· και περί ασφαλείας / Στον Λωτ· και για την ασφάλεια
Λόγος εις τον Άγιον Ηλίαν, τον προφήτην / Λόγος στον άγιο Ηλία, τον προφήτη
Λόγος εις τον προφήτην Δανιήλ και εις τους Αγίους Τρεις Παίδας. Και προς τον λέγοντα, ο καιρός πονηρός εστι, σωθήναι ου δύναμαι / Λόγος στον προφήτη Δανιήλ και στους αγίους Τρεις Παίδες. Και για κείνον που
λέει, ο καιρός είναι πονηρός, δεν μπορώ να σωθώ
Λόγος περί ιερωσύνης / Λόγος για την ιεροσύνη
Απολογία προς αδελφόν περί Ηλί του ιερέως / Απάντηση σε αδελφό για τον Ηλί, τον ιερέα
Περί εορτών / Για τις εορτές
Λόγος εις τους εν Χριστώ κεκοιμημένους / Λόγος στους εν Χριστώ αποθανόντες
Περί Ιουλιανού του ασκητού / Για τον ασκητή Ιουλιανό
Λόγος κατά αιρετικών, εν ω και απόδειξις εκ φανερών υποδειγμάτων, του τε μαργαρίτου και των λοιπών συνάγουσα το πιστόν, ότι δίχα των φυσικών νόμων η Αγία Θεοτόκος τον Κύριον και Θεόν ημών επί σωτηρίας του κόσμου και συνέλαβε και εκύησε / Λόγος εναντίον των αιρετικών, στον οποίο υπάρχει και απόδειξη από φανερά παραδείγματα, η οποία συμπεραίνει τη βεβαιότητα από το μαργαριτάρι και τα άλλα, ότι η αγία Θεοτόκος, χωρίς τους φυσικούς νόμους, και συνέλαβε και κυοφόρησε τον Κύριο και Θεό μας, για τη σωτηρία του κόσμου
Προς Ιωάννην μονάζοντα του απέχεσθαι της Νεστορίου μανίας και δυσφημίας / Προς τον Μοναχό Ιωάννη, για την αποφυγή της παραφροσύνης και βλασφημίας του Νεστορίου
Περί τους καταζητούντας του Υιού την φύσιν / Γι’ αυτούς που ερευνούν τη φύση του Υιού
Προς τους λέγοντας, από εμπνευματώσεως της γης τους σεισμούς γίνεσθαι / Εναντίον εκείνων που λένε ότι οι σεισμοί γίνονται από φούσκωμα της γης
Περί του μη απατάσθαι υπό ελληνικής εννοίας / Για το να μην εξαπατάται κανείς από τις ελληνικές αντιλήψεις
Κατά πεύσιν και απόκρισιν / Ερωτήσεις και απαντήσεις
Αποσπάσματα / Αποσπάσματα
Αποσπάσματα παραινέσεων / Αποσπάσματα παραινέσεων
Ευχαί / Προσευχές (Προσευχή, Προσευχή, Προσευχή, Προσευχή, Προσευχή, Προσευχή, Προσευχή, Άλλη προσευχή, Άλλη προσευχή, Προσευχή)
Ευχαί συλλεχθείσαι από των θείων Γραφών, τα πλείστα δε από του Αγίου Εφραίμ, τοις βουλομένοις πολεμήσαι την εαυτών προς τα πάθη και τας ηδονάς προαίρεσιν (Πένθος τη Δευτέρα εσπέρας, Πένθος τη Τρίτη εσπέρας, Πένθος τη Τετάρτη εσπέρας, Πένθος τη Πέμπτη εσπέρας, Πένθος τη Παρασκευή εσπέρας, Πένθος τω Σαββάτω εσπέρας, Ευχή ετέρα, Πένθος τη Κυριακή εσπέρας, Ευχή του Αγίου Εφραίμ) / Προσευχές που συλλέχθηκαν από τις θείες Γραφές, οι περισσότερες μάλιστα από τον άγιο Εφραίμ, γι’ αυτούς που θέλουν να πολεμήσουν την προαίρεσή τους, που είναι προσκολλημένη στα πάθη και τις ηδονές (Πένθος στον εσπερινό της Δευτέρας, Πένθος στον εσπερινό της Τρίτης, Πένθος στον εσπερινό της Τετάρτης, Πένθος στον εσπερινό της Πέμπτης, Πένθος στον εσπερινό της Παρασκευής, Πένθος στον εσπερινό του Σαββάτου, Άλλη προσευχή, Πένθος στον εσπερινό της Κυριακής, Ευχή του αγίου Εφραίμ)
Ευχαί της Θεοτόκου / Προσευχές στην Θεοτόκο (Προσευχή στην υπεραγία Θεοτόκο, Προσευχή στην Θεοτόκο, Προσευχή στην Θεοτόκο, Προσευχή στην Θεοτόκο, Προσευχή στην Θεοτόκο, Προσευχή στην υπεραγία Θεοτόκο, Προσευχή στην Θεοτόκο, Προσευχή στην Θεοτόκο, Προσευχή, στην υπεραγία Θεοτόκο, Προσευχή εξομολογητική στην υπεραγία Θεοτόκο, Προσευχή στην υπεραγία Θεοτόκο)
 
https://paraklisi.blogspot.gr/2018/02/blog-post_15.html#more