Λόγος που ωφελεί την ψυχή και σώζει

Μικρή Φιλοκαλία

Κεφάλαια  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Οσίου Ησυχίου  Πρεσβυτέρου

Προς τον Θεόδουλο, λόγος περί νήψεως και αρετής χωρισμένος σε 203 κεφάλαια (τα λεγόμενα Αντιρρητικά και Ευκτικά)

Ένα θεόπνευστο κείμενο, που αποπνέει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος

————————————————————————————————–

56. Αν δε θέλης την κακοπάθεια, ούτε και τις κακές πράξεις να μη  θέλης να κάνης, γιατί η κακοπάθεια, το να υφίσταται κανένας κακά, ακολουθεί την κακοπραξία. Ό,τι θα σπείρη κανένας και θα θερίση (Γαλ. ζ’ 7). Σπέρνοντας λοιπόν θεληματικά τα κακά και θερίζοντας αθέλητα τα κακά, οφείλουμε να θαυμάσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού.

57. Ο νους τυφλώνεται από τα εξής τρία πάθη˙ τη φιλαργυρία, την κενοδοξία, την ηδονή.

58. Η γνώση και η πίστη, οι σύντροφοι της φύσεώς μας, δεν αμβλύνθηκαν (εξασθένησαν/ μειώθηκαν) παρά εξαιτίας των παραπάνω παθών.

59. Θυμός και οργή και πόλεμοι και φόνοι και ολόκληρος ο  κατάλογος των υπόλοιπων κακών εξαιτίας των πιο πάνω παθών, δηλ. φιλαργυρίας, κενοδοξίας, ηδονής, δυνάμωσαν πάρα πολύ στους ανθρώπους.

60. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια, δεν μπορεί ούτε να πιστέψη αληθινά, γιατί η γνώση από φυσικού της πάει μπροστά από την πίστη. Όσα δηλαδή λέει η Αγία Γραφή, δεν τα λέει μόνο για να τα καταλάβουμε, αλλά και για να τα κάνουμε.

61. Ας αρχίσουμε λοιπόν το έργο. Έτσι προχωρώντας μεθοδικά θα βρούμε, ότι

 •  η ελπίδα στον Θεό και 
 • η βέβαιη πίστη και 
 • η εσωτερικότερη γνώση και 
 • η λύτρωση από τους πειρασμούς και 
 • τα δωρήματα των χαρισμάτων και
 •  η καρδιακή εξομολόγηση και
 •  το συνεχές δάκρυ, 

έρχονται στους πιστούς με την προσευχή.

Και όχι μόνο αυτά, αλλά και

 •  η υπομονή για τα θλιβερά που έρχονται και 
 • η ειλικρινής συγχώρηση του πλησίον και
 •  η επίγνωση του πνευματικού νόμου και 
 • η εύρεση της δικαιοσύνης του Θεού και 
 • η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και 
 • η χορήγηση των πνευματικών θησαυρών και 
 • όλα όσα υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα δίνη στους πιστούς ανθρώπους και σ’ αυτήν και στη μέλλουσα ζωή.
—————————————-
Γενικά είναι αδύνατο να φανή η ψυχή κατ’ εικόνα Θεού χωρίς χάρισμα από τον Θεό
 και πίστη από την πλευρά του ανθρώπου, 
που μένει σταθερός με πολλή ταπεινοφροσύνη
 και προσευχή αμετεώριστη, 
προσευχή δηλαδή που σ’ αυτήν δεν φεύγει ο νους εδώ και εκεί.
 —————————–——————-


62. Η πείρα μας έδειξε ένα πραγματικά μεγάλο αγαθό
για όποιον θέλει να καθαρίση την καρδιά του:
την επίκληση του Κυρίου Ιησού εναντίον των νοητών (πνευματικών) εχθρών.

Και κοίτα πως είναι σύμφωνος με την Αγία Γραφή ο λόγος που εγώ είπα από την πείρα μου. «Ετοιμάζου, λέει, Ισραήλ, του επικαλείσθαι το όνομα Κυρίου του Θεού σου» (να είσαι έτοιμος, λαέ του Ισραήλ, να επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου και Θεού σου – Αμώς δ’ 4).

Και ο απόστολος Παύλος λέει˙ «αδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α’ Θεσ. ε’ 17).

Ο Κύριός μας λέει˙ «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε – Ιω. ιε’ 5).

«Ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν» (όποιος μένει μέσα μου και εγώ μέσα του, αυτός καρποφορεί πλούσια – Ιω. ιε’ 5). «Εάν μη τις μείνη εν εμοί, εβλήθη έξω ως το κλήμα» (όποιος δεν μείνη ενωμένος εσωτερικά μαζί μου, πετιέται έξω όπως το κλήμα – Ιω. ιε’ 6).

Είναι μεγάλο αγαθό η προσευχή και περιλαμβάνει μέσα της όλα τα αγαθά, επειδή καθαρίζει την καρδιά, στην οποία γίνεται ορατός από τους πιστούς ο Θεός.


———————–
Μικρή Φιλοκαλία
Αρχιμ. Ευσεβίου
Έκδοση Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
Επιμέλεια ηλεκτρονικού κειμένου: Σ. Μερκούρη

.            
Νοηματική προσέγγιση του κειμένου  

~ Ο φιλοκαλικός πατέρας Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος συνεχίζοντας τις αγιοπνευματικές νουθεσίες του τονίζει πως για να μην έρχονται στον πιστό δυστυχίες πρέπει να προσπαθεί κι ο ίδιος να μην κάνει το κακό. Γιατί ο καθένας σπέρνει ό,τι θερίζει. Θερίζει δε συμφορές όποιος σπέρνει το κακό. Κατά το κοινώς λεγόμενο “‘οποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες”. 

Τρία είναι τα μεγάλα πάθη, οι ρίζες όλων των αμαρτιών, που τυφλώνουν τα μάτια της ψυχής μας:   η  φιλαργυρία, η ματαιοδοξία και η ηδονή. Με συνέπεια, οι τρεις αυτές πληγές να εξασθενίζουν την πίστη και τη γνώση του χριστιανού. 

Εξαιτίας των τριών αυτών αμαρτιών πλεονάζουν στον κόσμο ο θυμός, η οργή, οι πόλεμοι, οι φόνοι και όλα τα κακα΄. Όλα δηλαδή τα δεινά των ανθρώπων πηγάζουν από την παθιασμένη αγάπη τους για το χρήμα, από την υπερηφάνεια και τη μεγαλομανία, από το κυνήγι της ηδονής, όχι μόνο της σαρκικής αλλά και της συναισθηματικής και της ψυχικής. (Η όποια ηδονή δηλαδή προέρχεται από την ικανοποίηση του ιδίου θελήματος, από το κανάκεμα του εαυτού μας, που προσκρούει στον νόμο του Θεού και στην ασκητική βιοτή της ταπείνωσης).

Διαβάζουμε την Αγία Γραφή όχι μόνο για να μαθαίνουμε αλλά και για να εφαρμόζουμε την αλήθεια του Θεού. Όποιος γνωρίζει τον Λόγο του Θεού μπορεί και να πιστέψει πραγματικά. Αφού η γνώση λογικά προηγείται της πίστης.  

Ας αρχίσουμε λοιπόν το έργο:
 Ξέρετε με ποιο τρόπο έρχονται στον πιστό η ελπίδα, η πίστη, η γνώση, η λύτρωση απ΄τους πειρασμούς, οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος, η καθαρή εξομολόγηση και το εξαγνιστικό δάκρυ;
Μόνο με την προσευχή.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Με την προσευχή ενισχύονται:
η υπομονή για τις θλίψεις,
η συγχώρεση του πλησίον
η επίγνωση του πνευματικού νόμου,
ο ερχομός της δικαιοσύνης του Θεού,
η επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος
η χορήγηση των πνευματικών θησαυρών 
και για αυτή και για την άλλη ζωή που ο Θεός υποσχέθηκε στους ευσεβείς.

Είναι ξεκάθαρο πως μόνο με τη Χάρη του Θεού μπορεί η ψυχή να γίνει εικόνα Θεού. Είναι χάρισμα και όχι ανθρώπινο απόκτημα.

Από την πλευρά του ανθρώπου απαιτούνται δύο πράγματα:
Πίστη και προσευχή. Προσευχή αμετεώριστη χωρίς περισπασμούς που κάνουν το νου να τρέχει από δω κι από κει. Όταν ο νους κατέβει στην καρδιά και ησυχάσει η προσευχή δεν χορταίνεται και τα δώρα της δεν κρύβονται.

Για όποιον θέλει να καθαρίσει την καρδιά του ένα είναι το μέσον: Η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού κατά των νοητών εχθρών.

Στην Παλαιά Διαθήκη καλείται ο πιστός να ετοιμαστεί ώστε να επικαλείται το όνομα του Κυρίου και Θεού του. 

Στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος διδάσκει το “αδιαλείπτως προσεύχεσθε”.

Και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ξεκαθαρίζει πως “χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε”. Και πως “όποιος μένει σ΄ εμένα κι εγώ σ΄ αυτόν αυτόν, αυτός θα παράγει γλυκείς καρπούς, θα έχει καλή καρποφορία. Αντίθετα, λέει ο Κύριος πως “όποιος δεν μείνει εσωτερικά ενωμένος μαζί μου αυτός θα πεταχτεί έξω όπως το κλήμα (που κλαδεύεται και πετιούνται οι βέργες του).

Εν κατακλείδι τονίζεται για πολλοστή φορά, μέχρι που να το ενστερνιστούμε οι πιστοί, πως είναι μεγάλο και θεόδοτο αγαθό η προσευχή και περικλείει μέσα της όλα τα καλά και τις ευλογίες επειδή καθαρίζει την καρδιά μας, το μοναδικό μέρος, όπου μπορεί ο άνθρωπος να βρει τον Θεό. 

Είθε να αξιωθούμε όλοι τέτοιας θείας ευεργεσίας.

     ΑΜΗΝ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Η θαυματουργός Προσευχή
 
http://agiopneymatika.blogspot.gr/2016/02/blog-post_12.html