Ό Κλήρος πρέπει να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από τον πολιτικό τομέα.

Όσοι κάνουν στην ιστορία συμβιβασμούς με την εκάστοτε πολιτική τάξη, εγκαταλείπουν έμπρακτα και τον Θεό και τους ανθρώπους…
 
 
~ Άγιος Νεομάρτυρας Βαλέριος Γκαφένκου