Ὅσοι ἐπιζητοῦμε τήν ταπεινοφροσύνη ἄς μήν παύουμε νά ἐξετάζουμε καί νά ἀνακρίνουμε τούς ἑαυτούς μας. Καί ὅταν αἰσθανόμεθα μέ τήν  καρδιά μας ἀνώτερον σέ ὅλα τόν πλησίον, τότε εἶναι κοντά μας τό ἔλεος, (δηλαδή τό ἐκ Θεοῦ δῶρο τῆς ταπεινοφροσύνης)». 

 

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναῒτης)


Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο