ΡΩΤΗΣΕ ἕνας Ἁγιονορείτης Γέροντας κάποιους προσκυνητές: 

-Ἔχετε ἀνέβει ποτέ σᾶς στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα.
-Ναί ,πέρσι στήν ἑορτή τῆς Θείας Μεταμορφώσεως.
-Νά, βλέπετε παιδάκια μου τά Θεῖα καί ἱερά γεγονότα συνήθως συμβαίνουν στά ὑψηλά,ὅπως στήν κορυφή τοῦ Σινᾶ πού ἔδωσε τίς ἐντολές Τοῦ ὁ Θεός στόν Μωϋσῆ.
Ὅμως οἱ κορυφές καί τά ὕψη ἔχουν δύο χαρακτηριστικά; 
1ον Θέλει κόπο πολύ γιά νά ἀνέβεις.
2ον Όσο θά ἀπομακρύνεσαι ἀπό τήν πεδιάδα καί πορεύεσαι πρός τήν βουνοκορφή τόσο μόνος θά ἀπομένεις ἀπό τήν ἀνθρώπινη παράκληση, διότι ὅλοι σχεδόν οἱ ἄνθρωποι μένον καί ζοῦν στίς πεδιάδες.
Γιαυτό ὅσο πλησιάζεις τήν γλυκιά θεϊκή ἀγάπη τόσο πιό μοναχός ἀντίστοιχα θά γίνεσαι ἀπό τίς….
ἀνθρώπινες συντροφιές καί παραμυθίες.
Ὅμως τότε εἶναι πού θά σέ φιλοξενεῖ ἡ Θεία καί τερπνή παρηγοριά ὅπως τότε τούς Ἀποστόλους, στό Ὅρος Θαβώρ.
-ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΚΟΒΕΝΤΕΣ-
π. Διονύσιος Ταμπάκης