Όσ. Παΐσιος ο Μέγας και θεοφόρος

 
Θεόπνευστη Πρωινή Προσευχή
 
Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. 
Κύριε, μή μ΄εγκαταλείπεις.
Μή φεύγεις μακρυά μου.
Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και τον μεγάλο σεβασμό για Σένα. 
Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά Σου. 
Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι΄αυτές. 
Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. 
Διώξε απ΄τον νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. 
Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. 
Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. 
Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
https://agiopneymatika.blogspot.com/2018/05/blog-post_18.html