Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες

τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

 135. Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνάλογη μέ τή σκληρότητα τῶν θλίψεων, πού ἐπιτρέπει ἡ ἀγαθότης Του. Ὅταν δέν μένεις ἀπαθής στίς θλίψεις, ζεῖ μέσα σου ὁ κόσμος περισσότερο ἀπό τόν πόθο τοῦ Χριστοῦ. Ζεῖ μέσα σου ἡ ἀγάπη τοῦ σώματος καί ὄχι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ!…

136. Ὅταν τό σῶμα πνίγεται ἀπό πειρασμούς καί θλίψεις, τότε νικᾶ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τή λύπη τῆς διανοίας!…

137. Ἡ ὁδός πού φέρνει τόν ἄνθρωπο στό φῶς καί στήν ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι:

α) ἡ ἡσυχία,

β) τό νά τρώγει μέ ἐγκράτεια,

γ) τό νά καταγίνεται συνεχῶς στή φροντίδα καί μελέτη τοῦ Θεοῦ, δηλαδή Θεία Κοινωνία, εὐχή καί μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν.

Ἀπ᾿ ὅλα αὐτά προέρχεται,

α) ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀληθινοῦ Χριτιανοῦ,

β) ἡ χαρά τῆς ψυχῆς, καί

γ) ἡ ἀνάπαυση μετά τοῦ Χριστοῦ στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!…

138. Ὅποιος γαστριμαργεῖ πάντοτε ἄσεμνα, αἰσθάνεται:

α) ζάλη στήν κεφαλή,

β) βάρος σώματος καί ἀτονία,

γ) ὀκνηρία καί σκότιση λογισμῶν, καί

δ) ἀκηδία γιά κάθε πνευματική ἐργασία!…

139. Δέν διαβάζουμε τίς Θεῖες Γραφές ἐπειδή δέν γευθήκαμε τή γλυκύτητα τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, λόγῳ ὑψηλοῦ πνευματικοῦ πυρετοῦ!…

140. Ὅποιος διαμένει στήν ἔρημο δέν ἔχει πρόχειρον πειρασμό, διότι οὔτε γυναῖκες βλέπει, οὔτε ἀπρεπεῖς ὁμιλίες ἀκούει, οὔτε ἄλλο κάτι, πού νά βλάπτει τή θεοφιλῆ διαγωγή του!…

  Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπό τό βιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης