Ὅταν κλεισθοῦν οἱ πόρτες τῶν ἀρχοντικῶν καί βασιλικῶν μεγάρων κι ἀναλάβουν οἱ θυρωροί τήν φρούρησή τους, δέν ἀνοίγουν μέ τρόπο αὐτόματο γιά τούς βρισκόμενους ἔξω ἀπ’ αὐτές. 

Τότε μόνο θ’ ἀνοίξουν, ἄν ἀρχίσουν νά τίς κτυποῦν μέ τρόπο ἐπίπονο καί ἐπίμονο.  Τότε καί μόνο τότε θ’ ἀνοίξουν οἱ θυρωροί, δείχνοντας μάλιστα καί πόσο ἐνοχλήθηκαν ἀπό  τά κτυπήματά μας.

(Ἅγιος Νεόφυτος ὁ  Ἔγκλειστος)

Από το βιβλίο του Κώστα Παπαγεωργίου “ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ”
https://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/03/blog-post_590.html