γίου φραίμ το Σύρου 

 ταν δοιπόρος βρε κάποιον λλο, καλό συνοδοιπόρο, χαίρεται τόν κόπο τς μακρινς δοιπορίας, πειδή ξεγελιέται πό τή συντροφιά· καθώς στηρίζεται δηλαδή, σάν σέ ραβδί, στήν εχάριστη συζήτηση, χει τήν ασθηση τι συνοδοιπορε μέ σκονισμένα τά πόδια, λλά μέ κούραστο τό στόμα. Μοιράζει τσι τόν κόπο τν ποδιν καί λαφρύνει μέ τή συνομιλία τήν κούραση τς μεγάλης πορείας.
 τσι λοιπόν καί ο μάγοι, ταν γεννήθηκε Χριστός, καθώς εδαν τό στρο, καί τό λαβαν ατό συνοδοιπόρο, ξεγελοσαν −ταν κουράζονταν− μέ τήν ρώτηση, «πο εναι νεογέννητος Βασιλιάς», τήν ταλαιπωρία τς δοιπορίας· νέκριναν δηλαδή μέ τόν λόγο τούς βραίους σάν κλέφτες κείνου πού γεννήθηκε.
 Σ’ ατούς λοιπόν πού ρωτοσαν γιά τόν Βασιλιά, ελογα παντον ο ουδαοι, λέγοντας: «Τί λοιπόν τολμτε, ξένοι, τί λέτε, νθρωποι; Γιατί χετε ρθει, φέρνοντας πικίνδυνη εδηση; Γιατί διακηρύσσετε τόν καινούριο βασιλιά στήν πόλη πού χει δη βασιλιά; Γιατί διακινδυνεύετε τόν αυτό σας σέ πρόωρο τέλος; Γιατί μπήγετε στούς τραχήλους σας τή γλώσσα σάν μάχαιρα; Γιατί νοίγετε τόν τάφο σας μέ τό στόμα, καί τό θάνατο πού κοιμται τόν ξυπντε γιά νά σς ρπάξει; Δέν εχε μνήματα Περσία, στε, νά ρθετε δ καί, ν κόμη ζε ρώδης, νά ρωττε γιά λλο βασιλιά; ταν τό κούσει, θά μολογήσει σ’ σς πολλή εγνωμοσύνη καί θά σς νταμείψει μέ μεγάλα δρα»!.
 λλά πάντηση σ’ ατά πό τούς μάγους ταν σύντομη: «Εδαμε, λένε, τό στρο Του στήν νατολή καί ρθαμε νά Τόν προσκυνήσουμε». Δέν ρκέσθηκαν νά ρωτήσουν μόνο, λλά καί νά πον γιά προσκύνηση· φανερώνοντας μ’ ατή τή φράση τι Ατός πού γεννήθηκε εναι Θεός.
 Μόλις λοιπόν φθασε εδησή τους στόν ρώδη, φήνοντας ατός στό μεταξύ τούς μάγους, κάλεσε τούς σοφούς τν ‘Ιουδαίων, λέγοντας: «Πο θά γεννηθε Χριστός;». Καί ατοί πάντησαν: «Στή Βηθλεέμ τς ουδαίας».

τό θαμα! Γνωρίζουν ο ουδαοι τόν τόπο, καί ποστρέφονται τόν Τεχθέντα· τή Βηθλεέμ παινον, καί τήν οκονομία κρύβουν· τήν ουδαία σημειώνουν, καί τή Δεσποτεία ρνονται. ν τσι λέει Γραφή, γιατί δέν συγκατατίθεστε; ν ναγνώσατε, γιατί δέν πιστεύετε; ν θά γεννηθε στή Βηθλεέμ, γιατί δέν θά Τόν προσκυνήσετε;

πειδή λοιπόν κατάλαβε ρώδης τι δέν ρθαν χωρίς λόγο ο μάγοι νά ρωτήσουν, τούς κάλεσε κρυφά καί ρωτοσε νά μάθει π’ ατούς τόν χρόνο πού φάνηκε τό στρο, λέγοντάς τους: «Διηγηθετε μου μέ κρίβεια τόν τρόπο πού ρθατε καί πέστε μου τό σκοπό τς δοιπορίας σας. Μή μς παρακάμψετε. μπιστευθετε σ’ μένα τήν ατία τς παρουσίας σας καί πέστε  μου ποιός εναι ατός πού σς πεισε νά προσκυνήσετε ναν λλοεθνή. Καί ποιό εναι τό νάλογο κέρδος γιά τόν τόσο μεγάλο κόπο σας; ν μως ατός πού σς κάλεσε δέν εναι νθρωπος, λλά στερόμορφος γγελος, διηγηθετε μου μέ κρίβεια τό γεγονός τς νατολς του νά μάθω τόν χρόνο καί τόν καιρό, κατά τόν ποο χουν μάθει καί τά στρα νά πηρετον τό βρέφος πού τά ποστέλλει, στε νά ρθω καί γώ καί νά τόν προσκυνήσω».

φο λοιπόν επαν τό χρόνο το πρωτοφανος στρου, φυγαν, παίρνοντας ντολή πό τόν Θεό νά μήν πιστρέψουν στόν ρώδη. Σ’ ατούς παρουσιάσθηκε πάλι τό συνοδοιπόρο στρο, καί φο ρθε κε πού βρισκόταν τό παιδί, μεινε κίνητο, σάν νά διακήρυσσε μέ ατή τή στάση του καί νά λεγε: «Ατός εναι βασιλιάς, πού γώ σάν σημαία του προχωροσα μπροστά σας· ατός μο ναψε τή δάδα το δηγο καί μέ στειλε σ’ σς,».

Ποιός λοιπόν ρευνώντας θά βρε μιά τέτοια γέννηση; Ποιός λόγος θά κατανοήσει τόν τρόπο το μυστηρίου; Κανείς νά μήν προσπαθήσει νά φθάσει τόν κατάληπτο μέ νθρώπινες σκέψεις· διότι δ δέν χρειάζονται ναλογίες, λλά μόνο πίστη.

Σταμάτα νά ρευνς, νθρωπε, καί διδάξου νά προσκυνς μαζί μέ τούς μάγους. Μπόρεσε πρτα νά ντικρύσεις κατευθείαν τίς κτίνες το λιου καί τότε θά τενίσεις κίνδυνα τήν παρθενική γέννα. θεότητα εναι φωτιά πού κατακαίει, ν θελήσεις νά ψηλαφήσεις τή φλόγα, θά κατακάψεις τά χέρια σου χωρίς νά βρες τίποτε.

Ποιός δηλαδή, ταν γεννήθηκε, συντάραξε τόν ορανό μέ τήν μνωδία τν γγέλων; Ποιός νέτειλε στρο καί μονάχα τούς στρολόγους νέδειξε θεολόγους; Ποιός νομάσθηκε πό τούς γγέλους Κύριος, ν καί ταν στήν κοιλιά τς μάνας Του; Ποιός νομάσθηκε μέ τό νομα ατό πρίν κόμη γεννηθε; Ποιός, ν καί ταν στήν κοιλιά τς μάνας Του, προσκυνήθηκε ποτέ μέ σκίρτημα; Ποιός, ν καί ταν στή μήτρα, δέχθηκε τό σεβασμό πό ατούς πού ταν στή μήτρα; Ποιός λκυσε τούς μάγους πό τήν Περσία γιά νά Τόν προσκυνήσουν;

Πραγματικά, εναι ραο νά θαυμάσουμε τήν πίστη τους. Δέν δίστασαν νά Τόν προσκυνήσουν, ν καί εδαν τό σπήλαιο καί τή μεγάλη φτώχεια· διότι μαθαν μέ τό φωτισμό το γίου Πνεύματος τι γιά μς κενος γινε φτωχός, ν καί ταν πλούσιος· τι κρατάει στήν παλάμη Του λο τόν κόσμο, ν καί γεννήθηκε στό σπήλαιο· τι περιβάλλει τόν ορανό μέ νέφη, ν καί περιβάλλεται μέ κουρέλια, πως συνηθίζεται γιά τά νεογέννητα· τι ναπαύεται στούς κόλπους το Θεο-Πατέρα, ν καί ς νθρωπος εναι ξαπλωμένος στή φάτνη·καί τι βρίσκεται στό θρόνο το Θεο-Πατέρα, ν καί βαστάζεται στήν γκάλη τς μητέρας.

λλά μες ς δοξάσουμε τήν νσαρκη γέννηση το Κυρίου πό τήν Παρθένο καί τήν προσκύνησή Του πό λη τήν κτίση, προσφέροντας λόκληρη τή ζωή μας, στόν Χριστό· στόν ποο πρέπει δόξα στούς αἰῶνες τν αώνων. μήν.

ΠΗΓΗ:

http://www.imaik.gr/?p=5678