~157~
 
Στον Θεόγνωστο
 
Ίσως να μη γνωρίζεις, αδερφέ, ότι όταν τηρείται ο νόμος του Θεού, φυλάγει και φρουρεί και καλύπτει από τη φύση του αυτούς που προσπαθούν να τον τηρήσουν και να τον εφαρμόσουν με κάθε προσοχή.
 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ,
 
ΒΙΒΛΙΟΝ Α΄
ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΜΟΣ 11Γ
https://wra9.blogspot.com/2021/05/blog-post_10.html