“Μεγάλη εκτίμηση έτρεφε ο Άγιος για τις σεμνές γυναίκες, όπως η μητέρα του Ανθούσα.
Αυτές οι γυναίκες, οι Αγίες γυναίκες, κρατούν στα χέρια τους την οικογένεια και την κοινωνία κατ’ επέκταση.
Όσο για τις αναιδείς.. είναι πηγή πόνου, δυστυχίας και ισοπεδώματος των πάντων. 
Γι’ αυτό όταν πληθυνθούν αυτές οι  γυναίκες το τέλος του κόσμου θα είναι αναπόφευκτο,
διαβεβαιώνει ο Άγιος Χρυσόστομος’.
https://www.facebook.com/johnny.bee.353