Ὅταν ἀδικεῖσαι καί σκληραίνει ἡ καρδιά σου καί τά σπλάχνα σου, μή λυπᾶσαι, ἐπειδή αὐτό ἔγινε κατ᾿ οἰκονομίαν, ἀλλά μέ χαρά νά ἀνατρέπεις τούς λογισμούς πού ξεσηκώνονται, γνωρίζοντας ὅτι μέ τόν ἀφανισμό τῶν λογισμῶν, μόλις αὐτοί ἐμφανιστοῦν, ἀφανίζεται καί τό κακό. Ἄν ὅμως οἱ λογισμοί ἐξακολουθοῦν ἀδιάκοπα, τότε καί τό κακό μεγαλώνει.

Ἀπό τό βιβλίο: «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν»

Ἐκδόσεις «Τό Περιβόλι Τῆς Παναγίας»

Τά 226 κεφάλαια: τομ. α΄