«Μέ τήν παρουσία τοῦ Ἅγίου Πνεύματος τά πράγματα ὅλα στρέφονται πρός τόν ἁγιασμό τους, τήν ὁλοκλήρωσή τους καί τή σωτηρία τους. Ἡ παρουσία Του εἶναι ἥμερη καί ἔρχεται μέ ἀκτῖνες φωτός καί γνώσεως πνευματικῆς.Ἔρχεται, ἔχοντας σπλάχνα γνήσιου κηδεμόνα. Διότι ἔρχεται νά σώσει, νά γιατρέψει, νά διδάξει, νά νουθετήσει, νά ἐνισχύσει, νά παρηγορήσει, νά φωτίσει τό νοῦ, πρῶτα ἐκείνου πού Τό δέχεται καί ἔπειτα μέσῳ αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων».

  Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, κατήχηση
 Φωτιζομένων ΙΣΤ΄, σελ. 491

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Ἀμήν.