Ὅταν ἡ ψυχὴ προδώσει τὸν ἑαυτὸ της καὶ χάσει τὴν μακαρία καὶ πολυπόθητη θέρμη πού εἶχε στὴν ἀρχή, ἄς ἐρευνήσει ἐπιμελῶς νὰ ἐξακριβώσει ἀπὸ ποιά αἰτία τὴν στερήθηκε, καὶ ἐναντίον αὐτῆς τῆς αἰτίας ἂς ἀναλάβει ὅλο τὸν πόλεμο καὶ τὸν ζῆλο της. Διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλη θύρα ἀπὸ τὴν ὁποία νὰ ἐπιστρέψει ἡ θέρμη, παρά μόνο αὐτὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἔφυγε.
 
 
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος