Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ , Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ, Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ, Η ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ.

 ταν νθρωπος δέν ξομολογεται καί δέν μετανοεῖ,ρρωσταίνει ψυχικά.

ερά ξομολόγηση μοιάζει μ’ να πολύ καλό «σέρβις», πού κάνει νθρωπος στήν ψυχή του, διά τς Θείας Χάριτος. Οξοχες νθρωπολογικές καί σωτηριολογικές λήθειες, πού διατύπωνε Γέροντας σχετικά μέ τό φιλανθρωπότατο αὐτό Μυστήριο, εναι διαίτερα πίκαιρες στή σύγχρονη, γεμάτη ψυχικές νόσους ποχή, μας.

Ο σύγχρονοι νθρωποι χουν-λόγω τς πομάκρυνσής τους πό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία- περί πολλο τή λεγόμενη «ψυχιατρική»1 καί τούς «λεγόμενους ψυχιάτρους»2. Γι’ αὐτό καί καταφεύγουν σ’ αὐτούς ἀντί νά πᾶνε στό ἀληθινό καί μόνο Ψυχ-Ἰατρεῖο πού εἶναι ἡ Ἁγία Μας ὀρθόδοξη Ἐκκλησία-τό Ταμεῖο τῆς Θείας Χάρης. Ὑποφέρουν πολύ ἀπό ποικίλα ψυχικά νοσήματα καί μάλιστα πό κατάθλιψη, διότι δέν ξομολογονται, δέν μετανοον, δέν χουν Θεο-πεποίθηση, λλά πολλή ατο-πεποίθηση, δηλ. πολύ γωισμό. Γέροντας λεγε περίφραστα τι ατία τς κατάθλιψης εναι γωισμός καί θεραπεία της ταπείνωση3.

Ἡ πραγματική αἰτία τῶν ποικίλων «ψυχολογικῶν» προβλημάτων εἶναι οἱ διάφοροι δαίμονες. Ο ψυχολόγοι καί ο ψυχίατροι, πειδή δέ θέλουν νά μιλήσουν γιά τό διάβολο, χρησιμοποιον λλες λέξεις: ψύχωση, νεύρωση, νασφάλεια, στρές, γχος, κατάθλιψη, μειωμένη ατοεκτίμηση, φοβία, λλειψη ατοπεποίθησης κ.λ.π.4.

Ἄν κανείς ἀρκεσθεῖ σ’ αὐτά καί δέν μετανοήσει-ταπεινωθεῖ-ἐκκλησιαστικοποιηθεῖ δέν εἶναι δυνατόν νά θεραπευτεῖ πραγματικά ἀπό τά διάφορα ψυχολογικά του προβλήματα.

  χαρούμενη πακοή καί γνήσια μετάνοια δηγον στήν ληθινή ταπείνωση, ποία καί θεραπεύει τόν νθρωπο.

Περιγράφοντας, ὁ π. Πορφύριος, τή ζωή του στά Καυσοκαλύβια λεγε τι ο Γέροντές του, ποτέ δέν το επαν «μπράβο», οτε διος τό ζήτησε ποτέ. Στόν παινο δέν εχε συνηθίσει. Οτε στό σπίτι του τόν ἐπαινοῦσαν. Ατή ταπείνωση,πως λεγε διος, τόν φέλησε πολύ.

ζησε μέ τρόπο φανή. ταν βέβαιος τι δέν χει κανείς τίποτε νά πάρει πό ατόν. Πίστευε τι διος δέν χει τίποτα. ντίθετα λεγε, Χριστός μόνον χει τό πν.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1 Ὁ ὅρος εἶναι ἀτυχής ἀφοῦ δέν θεραπεύει τήν ψυχή ἀλλά τό νευρικό σύστημα, κεντρικό καί περιφερικό. Ἤδη στό ἐξωτερικό, ὁ ὅρος ἀντικαθίσταται μέ τόν ὅρο: «ScienceofMentalDiseases».

2Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη,σελ. 18.

3.π.

4 Ὅ.π.