«Ὅτι οὐκ ἐν τῷ ἀποθνήσκειν αὐτόν λήψεται τά πάντα, οὐδέ συγκαταβήσεται
αὐτῷ ἡ δόξα αὐτοῦ».Ψαλμός 48, στίχος 18.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 4-3-2017 (Κήρυγμα)
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.gr