Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

(Η ΕΞΑΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ)

 πακοή στήν κκλησία

πακοή το Γέροντα εναι καθολική, δηλαδή πρός λους καί σέ λα, κτός μαρτίας. πακοή του φορ στήν κκλησία· χι μόνο στούς ναγεννήσαντας ατόν Πνευματικούς πατέρες τν Καυσοκαλυβίων. Εναι πόλυτη πίστη καί πακοή στήν γία Γραφή, στά ρθόδοξα δόγματα καί τούς πισκόπους.

λεγε χαρακτηριστά: «ν τά χαλάσω μέ τόν πίσκοπο, ν πίσκοπος εναι θυμωμένος μαζί μου, προσευχή μου δέν νεβαίνει στόν ορανό»7.

Κάθε φατριαστική καί ποσχιστική τάση μέσα στήν κκλησία, τήν βλεπε σάν κρωτηριασμό καί διαίρεση τονιαίου σώματος το Χριστο καί ντιδροσε ντονα σ’ ατήν8.

Δέν θελε οτε νά σκέφτεται διαφορετικά, πό ,τι μς διδάσκει ρθόδοξη Παράδοσή μας.

Κάποτε εχε μία συγκλονιστική μπειρία μέ τά ηδονάκια τογίου ρους. Το φάνηκε τι μπορε νά ταν γγελοι, πού δοξολογοσαν τόν Δημιουργό. μως γρήγορα ατοδιορθώνεται καί συγκρατε τό λογισμό του, λέγοντας τι δέν πρέπει νά σκεπτόμαστε διαφορετικά πό ,τι μς χει ποκαλύψει Θεός, διά μέσου τς γίας Γραφς.

πακοή μέ χαρά στό Θεο Θέλημα, πως ατό φανερώνεται μέσα πό τίς θλίψεις καί τίς ντολές τν πισκόπων-πνευματικν μας πατέρων.

ρρώστησε βαρειά καί ναγκάστηκε, πάλι πό πακοή, νά φήσει τήν γαπημένη του συχία, τς ρήμου τογίου ρους. ζησε γιά να διάστημα τς ζως του, στό μοναστήρι τογίου Χαραλάμπους στήν Εβοια.

Τότε συνέβη κάτι, πού φανέρωσε τήν βαθειά του ταπείνωση καί τήν κρα του πακοή στήν κκλησία. τοπικός πίσκοπος ( Παντελεήμων Φωστίνης) λθε στό μοναστήρι μαζί μέ τόν ρχιεπίσκοπο τορους Σιν, τόν Πορφύριο Γ΄. Γέροντας, μέ τό χάρισμα πού εχε, επε στόν ρχιεπίσκοπο το Σιν κάτι προσωπικό του. ρχιεπίσκοπος νθουσιάστηκε καί θελε νά τόν χειροτονήσει, ν π. Πορφύριος ταν τότε μόλις εκοσι τν. ταπεινός μικρός Πορφύριος ρντο…Τελικά μως πήκουσε διότι, πως λεγε, δέν πιτρέπεται νά μήν πακούουμε στήν κκλησία.

πίσκοπος, λεγε Γέροντας, -καταφάσκοντας στή διδασκαλία τς κκλησίας μας, εναι «ες τύπον καί τόπον Χριστο».

  πακοή χαρίζει τήν ψυχοσωματικήγεία στόν νθρωπο

πακοή εναι ατή, πού δίνει τήν ψυχική γεία στόν νθρωπο, διότι δηγε στήν ταπείνωση. ταπείνωση λκύει τή Θεία Χάρη, τήν «τά σθεν θεραπεύουσαν καί τά λλείποντα ναπληροσαν»9. διάψευστος λόγος το Θεο μαρτυρετι « Θεός περηφάνοις ντιτάσσεται, ταπεινος δέ δίδωσι χάριν»10. Θεία Χάρη εἶναι τό «παντοφάρμακο», πού θεραπεύει ψυχοσωματικά τόν νθρωπο. Ἡ ὑπακοή εἶναι πανάκεια. Θεραπεύει ὅλα τά πνευματικά νοσήματα-πάθη τοῦ ἀνθρώπου.

 

πακοή το π. Πορφυρίου εναι «λλογος»καί ταπείνωσή του γνησία. Γι’ ατό καί ξεπερνάει λες τίς παγίδες τορχεκάκου χθρο, χωρίς νά βλάπτεται.

 

Τό Γεροντικό ναβιώνει καί πιβεβαιώνεται πανηγυρικά στή ζωή του11

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

 

7Ὁ Γέρων Πορφύριος, σελ. 183.

 

8 Ἀρχιμ. Κοσμᾶ Λαμπρινοῦ, ἱεροκήρυκος. Σύγχρονα καί νεώτερα παραδείγματα καλῶν ποιμένων. Καί συνεχίζει ὁ π. Κοσμᾶς: «Ἤθελε ἡ πρόοδος τῆς κοινωνικῆς ζωῆς νά προέλθει ἀπό τόν ἐξαγιασμό τῶν προσώπων, ἐνσωματωμένων στήν Ἐκκλησία καί ὄχι ξεκομμένων ἀπ’ αὐτή, ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς. Τόνιζε συχνά ὅτι ὁ Χριστός στήν Ἀρχιερατική Του προσευχή, λίγο πρίν τήν Σταυρική Του Θυσία, παρακάλεσε θερμά τόν Οὐράνιό Του Πατέρα γιά τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, μέ τό σύνδεσμο τῆς δικῆς Του ἀγάπης, μέσα στήν ἀδιάσπαστη Ἐκκλησία Του».

 

9 Μέγα Εὐχολόγιον, Ἀκολουθία τῆς Χειροτονίας εἰς Πρεσβύτερον.

 

10Ἰακ. 4, 6.

 

11«Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: Εἶδον πάσας τάς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ ἡπλωμένας ἐπί τῆς γῆς: καί στενάξας εἶπον: Τίς ἆρα παρέρχεται ταύτας; Καί ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι: Ἡ ταπεινοφροσύνη».