Ὑποσχέσεις δίχως ἔργα
 
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
 
Πολλὲς φορὲς διερωτῶνται οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι, γιατί ὁ λαός μας βρίσκεται σὲ διαρκῆ ἀναστάτωση καὶ σύγχυση, τὴν ὥρα ποὺ καθημερινὰ διαφημίζονται ἐπιστημονικὲς ἐπιτυχίες, τεχνολογικὰ «θαύματα», ἀλλὰ καὶ «ἀποτελεσματικὲς» συνταγὲς εὐτυχίας. Προφανῶς κάτι βασικὸ λείπει ποὺ δὲν τὸ γνωρίζει ὁ λαὸς ἢ δὲν τὸ βλέπει, γιατί εἶναι θαμπωμένος ἀπὸ τὶς προβαλλόμενες ἔγχρωμες εἰκόνες καὶ τὰ ἐκτυφλωτικὰ πολύχρωμα φῶτα. Τὴν ἀρνητικὴ ἀτμόσφαιρα τροφοδοτοῦν καὶ συν­εχῶς ἐπιδεινώνουν ἡ τηλεόραση, τὸ διαδίκτυο, οἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ ποικίλα ἔντυπα. Ὅλα αὐτὰ εἶναι φῶτα κοσμικοῦ ἐντυπωσιασμοῦ καὶ μέσα ἄγριας ἐκμετάλλευσης τοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους, οἱ ὁποῖοι στοχεύουν στὴν αὔξηση τοῦ πλούτου τους καὶ ἀδιαφοροῦν παντελῶς γιὰ τὴν ἐξαχρείωση τῶν ἀνθρώπων.
Στὸ ἔργο αὐτὸ συμβάλλουν τὰ μέγιστα καὶ οἱ πολιτικοὶ μὲ τὶς ὑποσχέσεις τους γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖες γρήγορα ἀποδεικνύονται ἄδειες, χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα. Κυβερνητικοὶ καὶ ἀντιπολιτευόμενοι, τοῦ ἰδίου φυράματος ὅλοι, ἀλληλοκατηγοροῦνται, ὑπόσχονται χωρὶς ντροπή, συκοφαντοῦν μὲ θράσος καὶ τὰ ριζοσπαστικὰ μέτρα ποὺ ἐξαγγέλλουν ἀποδεικνύονται «ὄνειρα θερινῆς νυκτός». Ὁ λαὸς πάντα ἀπογοητεύεται καὶ τελικὰ ἔχει μειωμένη ἐμπιστοσύνη πρὸς τοὺς πολιτικούς.Ἐκεῖνοι ὅμως γνωρίζουν ὅτι ὁ λαὸς εἶναι εὐκολόπιστος καὶ χειροκροτεῖ χωρὶς πολλὴ σκέψη. Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι δὲν τηροῦν σταθερὴ στάση ἀπέναντι στοὺς πολιτικούς, ποὺ τοὺς ἐμπαίζουν καὶ τοὺς ἀπογοητεύουν. Δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν, γιατί στὴ ζωή τους παραμένουν πάντα τὰ ἴδια προβλήματα. Δὲν ἔχουν ὅμως καὶ τὴν προθυμία νὰ ἀκούσουν κάποιους συνανθρώπους τους, ποὺ εἶναι ἐλεύθεροι καὶ δὲν ἔχουν μολυνθεῖ ἀπὸ τὴ σημερινὴ πολιτικὴ νοοτροπία, ἡ ὁποία ἀρνεῖται τὶς χριστιανικὲς ἀρχὲς καὶ προστατεύει ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ ζοῦν, γιὰ νὰ τρῶνε καὶ νὰ διασκεδάζουν, βυθιζόμενοι καθημερινὰ στὸ βοῦρκο τῆς ἀθλιότητας. Οἱ σημερινοὶ πολιτικοί, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενοι, καταργοῦν κάθε ἠθικὴ ἀρχὴ καὶ προστατεύουν μὲ νόμους τὶς μεγάλες ἁμαρτίες, τὶς ὁποῖες χαρακτηρίζουν ὡς ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ πρέπει ὅλοι οἱ πολίτες νὰ τὰ σέβονται! Αὐτοὶ οἱ πολιτικοὶ ἐμφανίζονται ὡς χριστιανοί, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ λένε, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ πράττουν.

 
Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἐπηρεάζουν καὶ παραπλανοῦν τὸ λαό, τοὺς ἀντιμετωπίζουν μὲ ἀδιαφορία καὶ ὅταν ξεπερνοῦν τὰ ὅρια καὶ διαστρεβλώνουν τὶς συνειδήσεις τῶν ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων, διατυπώνουν τὸν ἐπικριτικό τους λόγο καὶ τὶς ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις τους. Δὲν ἀνέχονται τὴν περιφρόνηση τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς καὶ μένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὸ χλευασμὸ τῶν ἀθέων καὶ ἀντιχρίστων.
 
Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς πνευματικοὶ ὁδηγοὶ δὲν εἶναι οἱ πολιτικοί, οἱ φιλόσοφοι, οἱ ἐπιστήμονες καὶ οἱ καλλιτέχνες, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἐφαρμόζουν τὶς ἐντολὲς καὶ ἔχουν πνευματικὸ ἀγώνα. Δηλαδή, οἱ ἐνάρετοι κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ καὶ οἱ φωτισμένοι εὐσεβεῖς λαϊκοί. Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ σταθερότητα στὸν ὀρθόδοξο δρόμο εἶναι καθῆκον καὶ ἔχει θετικὰ ἀποτελέσματα στὴ ζωή τους καὶ στὴν κοινωνία γενικότερα.
 
Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος
 
https://aktines.blogspot.com/2024/03/blog-post_357.html