Υποχρεωτική είναι η αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών

   Την υποχρεωτικότητα της αναγραφής του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με έγγραφο που απηύθυνε, μέσω των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στα σχολεία όλης της χώρας,  τον Ιούνιου του 2010 ο τότε Γενικός Γραμματέας του υπουργείου κ. Βασίλης Κουλαϊδής.
***
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΟΝ


Μαρούσι, 23/06/2010
Αριθ. Πρωτ. 73735/Γ2
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση   Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 18180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http: //www.ypepth.gr 
Πληροφορίες:
Α. Βάρλα
Κ. Πισλή
Τηλέφωνο: 210 344 2242
ΠΡΟΣ:
1.Διευθύνσεις και Γραφεία Δ.Ε. της χώρας
2.Γυμνάσια της χώρας
(μέσω Διευθύνσεων και Γραφείων Δ.Ε.)
ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
ΘΕΜΑ: «Απολυτήριοι τίτλοι Γυμνασίου»
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση μας σχετικά με τους απολυτήριους τίτλους Γυμνασίου, σας υπενθυμίζουμε ότι ο τύπος των εν Λόγω απολυτηρίων καθορίζεται από την υπ΄ αρίθμ. 233.1/6/Γ2/2058/1986 (Φ Ε Κ. 317 Β’) Υ.Α. και περιλαμβάνει αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή.
Επιπλέον, όσον αφορά στο κατώτατο βαθμολογικό όρο του χαρακτηρισμού γενικού βαθμού ετήσιας προόδου, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 2 του Π.Δ. 465/81.
Τέλος, οι απολυτήριοι τίτλοι Γυμνασίου εκδίδονται βάσει της Γ2/10659/30-09-03 εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.     Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
2.     Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
3.     Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Γ

Ζωηφόρος

 http://aktines.blogspot.gr/2013/06/blog-post_5726.html#more