Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ὑπόδειγμα ἀρχιερέως

«Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς…» (Ἑβρ. 7,26)

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Θὰ ποῦμε, ἀγαπητοί μου, λίγα λόγια ὄχι ἐπάνω στὸ εὐαγγέλιο ἀλλὰ ἐπάνω στὸν ἀπόστολο τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καὶ παρακαλῶ νὰ προσέξετε. Ὁ ἀπόστολος σήμερα ὁμιλεῖ γιὰ ἕναν ἀρχιερέα. Σ᾽ ἐμᾶς εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸν περιγράψουμε, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως ζωγραφίζει μπροστά μας τὸ μεγαλεῖο του. Ὁ ἀρχιερεὺς αὐτός, λέει, δὲν ἔχει καμμιά ὁμοιότητα μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, δὲν εἶναι σὰν τοὺς κακοὺς ποιμένες τοῦ Ἰσραήλ.


http://aktines.blogspot.gr/2015/01/blog-post_620.html