ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

Με διάπυρη αγάπη, Κύριε, συγκατέβης από τον ουρανό

– από την αιώνια άνωθεν ομορφιά, κατήλθες στον ζοφώδη πόνο-

από τό αιώνιο Φώς, κατήλθες στο πυκνό σκοτάδι του κακού.

Έτεινες τό άγιο χέρι Σου στους ανθρώπους, πού τούς στραγγάλιζε η αμαρτία.

Ό ουρανός κατεπλάγη, η γη εσείσθη!

Καλώς όρισες, Χριστέ! Χαίρετε, λαοί, και αγαλλιάσθε!

Με διάπυρη αγάπη, Θεέ,

από την οποία Σύ έπλασες τον κόσμο,

εκένωσας Εαυτόν, μορφήν δούλου λαβών,

τούς δέσμιους για νά λυτρώσεις-

γιά νά αναπλάσεις τον  οικο του Θεού

πού έφθειρε ο Άδάμ-

γιά νά φωτίσεις τούς εσκοτισμένους,

νά ελευθερώσεις τούς αμαρτωλούς.

Αγάπη, Έσύ, πού φόβο δεν γνωρίζεις, πού ουδέποτε εκπίπτεις.

Καλώς όρισες, Χριστέ! Αρχηγέ της Σωτηρίας μας!

Με διάπυρη αγάπη, Βασιλεύ του Κάλλους, άφησες την αγγελική ακτινοβολία των Χερουβίμ καί καταδύθηκες στο σπήλαιο της ανθρώπινης ζωής, φως καί ειρήνη γιά νά δώσεις στούς απελπισμένους.

Ή γη κατεπλάγη μέ φόβο. Πώς νά χωρέσει Σέ τον Αχώρητο; Καλώς όρισες, Χριστέ! Ό κλίνας ούρανούς καί συγκαταβάς!

Σέ προσδοκούσε πολύ καιρόν η Κεχαριτωμένη Παρθένος- ή για την ανυψώνει ως Εσένα, Κύριε, κλίμακα επουράνιο, γέφυρα μετάγουσα, ώστε δι αυτής Σύ νά συγκαταβεϊς καί εκ του Θρόνου Σου του επηρμένου, νά κατέλθεις από την πόλη του ουρανού, γιά νά φέρεις την Υγεία καί τον άνθρωπο νά λυτρώσεις απ’ την αμαρτία!

Παναγία Παρθένε, Χρυσούν Θυμιατήριον!

Σοί πρέπει δόξα καί αινεσις, Μητέρα Κεχαριτωμένη!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/blog-post_774.html?m=1