Άγγελοι απαστράπτοντες, οβρυζότεροι χρυσού,επτά αρχάγγελοι, οι ανώτατες τάξεις των Ασωμάτων:

 Μιχαήλ, η ρομφαία κατά των εχθρών- αποδίδει τη δίκαιη αντίδοση στους Θεομάχους.
Γαβριήλ, ο αγγελιαφόρος της ενανθρωπήσεως του Θεού- ο θαυμαστός διαμεσολαβητής της σωτηρίας των ανθρώπων.
Ραφαήλ, πυρφόρος σαν άλλος ήλιος, καθυπουργεί την Αγία Τριάδα-είναι ο ταχύς θεραπευτής μυρίων Ανθρωπίνων δεινών.


Ουριήλ, ακτινοβόλο φως τού Θεού, φωταγωγεί ευτόνως τις ανθρώπινες ψυχές.
Σαλαθιήλ, ο διαβιβαστής των προσευχών- τις οδηγεί στον Θρόνο τού Θεού.
Ιεγουδιήλ, ο μεγαλύνων τον Παντοδύναμο, προτρέπει σε δοξολογία τούς πιστούς.
Βαραχιήλ, ο διανέμων στους ανθρώπους, σύμφωνα με τις ανάγκες ενός εκάστου, τις ευλογίες του Θεού! 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/03/blog-post_947.html?m=1