ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ

Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου!

Σώσε μας, Κύριε.

Με τον Τίμιο Σταυρό Σου, φώτισέ μας!

Με τον Σταυρό όδήγησέ μας!

Ό Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό!

Ό Σταυρός είναι ή σωτηρία!

Σώσε, Κύριε, τον Πατριάρχη

καί τη Σύνοδο τών Σέρβων Επισκόπων!

Ένίσχυσέ τους γιά να υπηρετούν τον Τίμιο Σταυρό Σου! Ό Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό- ό Σταυρός είναι ή σωτηρία!

Σώσε, Κύριε, τούς εχοντες αρχήν και έξουσίαν.

Είθε ό Πανάγιος Σταυρός να τούς προφυλάσσει άπό το ολέθριο σκότος!

Ό Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό- ό Σταυρός είναι ή σωτηρία!

Σώσε, Κύριε, όλους τους ανθρώπους οί όποιοι προσεύχονται σ’ Εσένα.

Βοήθησέ τους να ξεπεράσουν ταχέως κάθε δυσχέρεια, διά του Σου Σταυρόν!

Ό Σταυρός- είναι ισχύς και σημείο φοβερό- Ό Σταυρός είναι ή σωτηρία!

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/09/blog-post_131.html?m=1