ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

Ό άγιος Μαρτίνος, πάπας Ρώμης, ομιλών στη Σύγκλητο:

<<Άς συντρίβει το σώμα μου και ας καεί ευχαρίστως θά υποστώ τα πιο φρικτά βασανιστήρια.

Άλλα την άληθινή Πίστη ουδέποτε θά αρνηθώ!

Ό Φιλάνθρωπος Σωτήρας ήταν Θεός και άνθρωπος.

Δύο φύσεις είχε και δύο θελήσεις, άλλα και οι δύο φύσεις βρίσκονταν σε ένα Πρόσωπο και οι δύο θελήσεις σε ένα μοναδικό φως.

Αυτή την Πίστη μάς παρέδωσαν οι Πατέρες της Εκκλησίας. Γί` αυτή τήν Πίστη μαρτύρησαν πολλοί.

Είθε να μαρτυρήσω και ό τάλας εγώ, άπ’ όλους ό πιο ελάχιστος δούλος του Κυρίου μου και άπ’ όλους ό πιο αμαρτωλός!»

Έτσι ομολόγησε ό Μαρτίνος την Πίστη του, σε όλους.

Με παρρησία είπε την αλήθεια ενώπιον των αιρετικών. Ώ! ή άξια του ανθρώπου πού φοβάται τον Θεό!

Πάνω άπ’ όλους τούς ανθρωπάκους αυτός στέκεται σαν ένα βουνό, ακλόνητος!

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/04/blog-post_205.html