ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Είναι λαμπρότεροι και ταχύτεροι από το φως- ελαφρύτεροι και πιο δροσεροί από τον αέρα στα βουνά είναι ενδεδυμένοι με φως, το φως του Δημιουργού τους. Είναι αυτοί οι ακούραστοι εργάτες του έργου του Χριστού!

Μεριμνούν γιά τούς ανθρώπους! Μοναδική τους έγνοια: πώς θά επιστρέψουν τον άσωτο υιό στον Θεό, πώς θά επιστρέψουν τούς μικρότερους αδελφούς τους από την ξένη χώρα στις πανευφρόσυνες αυλές του Οικοδεσπότου!

Μιχαήλ, ο αρχιστράτηγος, ο πρωτοστάτης: ότι είναι η Αφροδίτη ανάμεσα στ’ αστέρια, είναι αυτός ανάμεσα στους αγγέλους!

Προστρέχει σε κάθε μετανοημένο, γιά να τον υψώσει προς τον Θεό.

Ανεξαρτήτως πόσοι μετανοούν, αύτός φθάνει απεσταλμένος σε όλους!

Να διακονεί, να διακονεί, να διακονεί – αυτή είναι η χαρά του!

Ακόμη και στον ουρανό, η διακονία προς τον πλησίον είναι πρωταρχική!

Η διακονία πού ενδυναμώνει τη ζωή και κάνει μια μητέρα ν’ αγάλλεται.

Η διακονία πού κοσμεί με στεφάνια άφθαρτα.

Γιά τούς αγγέλους η υπηρεσία αυτή είναι χαρά και γιορτή, αφιερωμένη στη δόξα τού Θεού και στη σωτηρία των ανθρώπων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/03/blog-post_73.html?m=1