Ο διάβολος σφυρίζει τον εξής λογισμό στον άνθρωπο: “Πως είναι δυνατόν να υπάρχει κόλαση; Εμείς στεναχωριόμαστε να υπάρχει άνθρωπος στην φυλακή, πόσο μάλλον στην κόλαση! “
Είναι σαν λέει κανείς, εμείς που είμαστε άνθρωποι, και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι ένας άνθρωπος είναι στην φυλακή. Ο Θεός, που είναι Θεός και όλος αγάπη, πως δεν θα στεναχωριέται, αν ξέρει ότι τα παιδιά Του είναι αιώνια στην κόλαση…
Αυτός είναι ένας πολύ πονηρός λογισμός!
Αυτό, -λέει ο Άγιος Παΐσιος- είναι βλασφημία! Γιατί έτσι παρουσιάζονται ότι είναι πιο δίκαιοι από τον Θεό! Πιο ενάρετοι από τον Θεό! Ότι έχουν πιο μεγάλη αγάπη από τον Θεό, πιο πλατιά καρδιά από τον Θεό!

Που μπορεί να φτάσει ο διάβολος τον άνθρωπο! Να έχει τόση υπερηφάνεια που να φαίνεται στον λογισμό του και στους άλλους ότι είναι πιο πλατύς κατά την καρδία από τον Θεό!
~Απόσπασμα από την ομιλία Οἱ διάφοροι λογισμοί τῶν ἀνθρώπων, Ἁγίου Παϊσίου, 2-12-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου