gennisis05

 Η γέννηση του Χριστού –

Δαφνί 11ος αι. μ.Χ.

 Κάθισμα.

Καί νῦν.. Θεοτοκίον

Ἦχος α΄. Τόν τάφον σου Σωτήρ.

 Ὡς ὄρος ἐμφανές, καί περίοπτον Κόρη, ἐν οἴκῳ τοῦ Θεοῦ,

ὑπερύψωσαι ὄντως, ὡς πάλαι προηγόρευσεν, Ἡσαΐας ὁ ἔνθεος·

ὅθεν φύλαττε, τοῦτο τό ὄρος Παρθένε, πάσης θλίψεως,

ὅπερ ἀπόλεκτον κλῆρον, σῆς χάριτος ἔδειξας.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.