Αμαρτήματα που δεν διαπράξαμε, λόγω κάποιου εμποδίου, ωστόσο είχαμε την προαίρεση να τα διαπράξουμε, αν είχαμε την ευκαιρία, στα μάτια του Θεού είναι σαν να τα έχουμε κάνει. Γιατί ο Θεός βλέπει την προαίρεσή μας. Πρέπει και αυτά τα αμαρτήματα να τα εξομολογούμαστε, για να κάνουμε καθαρή εξομολόγηση.
❈ Τι θα πουν οι ανεξομολόγητοι, όταν βρεθούν μπροστά στο Χριστό φορτωμένοι με τις αμαρτίες τους;

Θα τους πει ο Χριστός:
– Ώστε για αυτό Σταυρώθηκα; Για να μου φέρεις τις αμαρτίες σου εδώ πάνω; Πήγαινε στα τάρταρα με τον διάβολο, γιατί αυτόν άκουγες και αυτουνού έπραττες. Σε Μένα δεν ερχόσουνα, για να σου τις χαρίσω…
Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας †