Π. Σάββας 2015-10-10_​Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 10-10-2015 (Ὁμιλία σέ προσκυνητές,).