Κατὰ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο (ἱστοσελίδα «ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ») ἕνα -κατὰ τοὺς συγγραφεῖς του- ἀποκαλυπτικὸ κείμενο, μὲ τίτλο ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM (ἡμερομηνία ἀνάρτησης ἡ 14η Αὐγούστου 2014), στὸ ὁποῖο ἐμπλέκουν πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες, ὅτι δῆθεν ἔχουν ὑπογράψει σχετικὴ συμφωνία στὸ Στρασβοῦργο (25-29 Ἰουνίου 2014) γιὰ πολιτικά, θρησκευτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ θέματα.

Ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ Ἐκκλησίας Κύπρου στὸ ἐν λόγῳ κείμενο ἀναγράφονται ἐπανειλημμένως τὰ ὀνόματα τῶν Μητροπολιτῶν Μόρφου κ. Νεοφύτου καὶ Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα.

Καὶ οἱ δύο Μητροπολίτες δηλώνουμε ὑπεύθυνα, ὅτι οὐδέποτε μετείχαμε σὲ τέτοιου εἴδους συνεδρίες καί, πολλῷ μᾶλλον, οὐδέποτε ὑπογράψαμε τὰ ὅσα ἀναφέρουν, τὰ ὁποῖα ἀντίκεινται στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ἀρχιερατική μας συνείδηση. Τὰ γραφόμενα στὸ λεγόμενο Ὑπερμνημόνιο αὐτὸ εἶναι ἀπόψεις ἀνθρώπων τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, στὴν ὁποία ἐμεῖς εἴμαστε ἐκ διαμέτρου ἀντίθετοι.

Τὸ ὅλο ἀπαράδεκτο κείμενο στερεῖται ἀληθείας καὶ οἱαδήποτε ἐμπλοκὴ τῶν ἡμετέρων ὀνομάτων καὶ ὑπογραφῶν εἶναι παντελῶς ἀνυπόστατη, ἀβάσιμη καὶ καταδικαστέα.

Ὁ συντάκτης καὶ ὅσοι μαζὶ μὲ αὐτὸ διαδίδουν τὸ ἐν λόγῳ κείμενο μοναδικὸ στόχο ἔχουν νὰ πλήξουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔστω καὶ ἂν αὐτοαποκαλοῦνται ὡς γνήσια τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Μητροπολίτες

✝Ὁ Μόρφου Νεόφυτος

✝Ὁ Τριμυθοῦντος Βαρνάβας

Τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2015.
 
http://www.immorfou.org.cy/component/content/article/16-news/1110-mnin.html