Π. Σάββας 2015-05-06_Πῶς μετέχουμε στὴν λύτρωση ποῦ μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 06-05-2015 (Σύναξη στὸ Ἐνοριακό κέντρο Ἀμπελειῶν Πέλλης).