Σύν Θεῷ καί μέ τίς εὐχές ὅλων κυκλοφορεῖ τό βιβλίο: Τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν Γέροντα Πορφύριο τόν Ἁγιορείτη (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

ΕΙσαγωγή

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1) Ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας

2) Προέλευση

3) Ἰδιότητες

4) Συστατικά – δομή τῆς Ἐκκλησίας

5) Ἱστορικοί σταθμοί

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1) Ἡ ζωή στήν Ἐκκλησία

2) Θεραπευτικός χαρακτήρας καί θεραπευτικές ἀρχές

3) Θεραπευτικά μέσα

4) Χαρακτηριστικά τοῦ θεραπευμένου ἀνθρώπου

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

1) Ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία. Προϋποθέσεις γιά παραμονή ἐντός τῆς Ἐκκλησίας

3) Χωρισμός ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ζωή ἐκτός Αὐτῆς

4) Ἐπανένταξη στήν Ἐκκλησία

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1) Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας

2) Βίωση τοῦ χαρακτήρα της

3) Το μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας: Ὅλοι καί ὅλα εἶναι «δυνάμει» μέσα στόν Χριστό καί μέσα στήν Ἐκκλησία

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Βραχυγραφίες
Πηγές
Βιβλιογραφία
Τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν Γέροντα Πορφύριο τόν Ἁγιορείτη
Σελίδες:194 ,τιμή:7€

Τηλ. παραγγελιῶν: 6944577885