Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης
Ἕνας χρόνος πέρασε…
Μὲ τὶς ἐκκλησίες κλειστές…
Χωρὶς καμία οὐσιαστικὴ διαμαρτυρία…
Σὰ ν’ ἄρεσε…
Σὰ νὰ βόλεψε…
Μὲ τὴν τηλεθέαση τῆς Θείας Λειτουργίας…
Στὶς «κατ’ οἶκον ἐκκλησίες»…
Γιὰ κάποιους, κάποτε, αὐτὰ ἦταν ἀδιανόητοι προτεσταντισμοί…
Εὐσεβισμοὶ καὶ πιετισμοί…
 
Τώρα τὰ συνιστοῦν ἀνεπιφύλακτα…
 
Ἔχουν γίνει ὑπέρμαχοί τους…
 
Κάποτε, δὲν ἔπεφτε ἀπὸ τὰ χέρια τους ἡ Φιλοκαλία καὶ ἡ Ἔκφραση Μοναχικῆς Ἐμπειρίας…
 
Τώρα, τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ τήρηση τῶν μέτρων ἐντός τοῦ ναοῦ…
 
Διαμιᾶς, ὅλα ξεχάστηκαν…
 
Καὶ ξαφνικὰ θυμήθηκαν…

 
Τὴν ὕπαρξη νόμων φυσικῶν ἐντός τῆς ἐκκλησίας…
 
Οἱ ὁποῖοι, βέβαια, ἀφοροῦν μόνο τὴν ἀναπνοή…
 
Χωρὶς τὴ συμπερίληψη τῆς κατάποσης…
 
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ ὑποχρεωτικότητα τῆς μασκοφορίας παρουσιάζει κενό…
 
Κατὰ τὴ Θεία Μετάληψη…
 
Τότε, σύμφωνα μὲ τὴ λογική τοῦ μολυσμοῦ, οἱ φυσικοὶ νόμοι αἴρονται…
 
Ἐκεῖ, ὑπάρχει τὸ Μυστήριο, λένε…
 
Μόλις ὅμως κοινωνήσεις…
 
Τότε, ἐπανέρχεται ὁ κίνδυνος, ὑποστηρίζουν…
 
Τὸ Μυστήριο, δηλαδή, λειτουργεῖ μὲ διακόπτη;;;
 
Ἕνα χρόνο μετὰ τὸ Ἔγκλημα…
 
Στέρησης τῆς λειτουργικῆς ζωῆς…
 
Πού ἀκόμη καὶ κοσμικῶς ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση Συνταγματικῶν διατάξεων…
 
Καὶ ὅμως καμία ὀργανωμένη διαμαρτυρία δὲν ὑπῆρξε…
 
Θαρρεῖς καὶ δὲν κατοικοῦν Ὀρθόδοξοι σὲ τούτη τὴ χώρα…
 
Θαρρεῖς καὶ ἀλλαξοπιστήσαμε…
 
Ἄραγε, ποῦ πῆγαν οἱ Ἀγρυπνίες, τὰ κομποσχοίνια, οἱ μετάνοιες, τὰ προσκυνήματα;
 
Ὅλα ἐξαφανίστηκαν;
 
Χάθηκαν;
 
Ποῦ βρίσκεται ἡ πλειοψηφία τῶν ποιμένων;
 
Ἄφησαν τὸ ποίμνιο καὶ ἔτρεξαν νὰ κρυφτοῦν;
 
Πῶς φθάσαμε στὸ σημεῖο τέλεσης Λειτουργιῶν ἄνευ πιστῶν ἢ μὲ τὴ συμμετοχὴ μόνο ἐννέα…;
 
Ἄλλη πάλι αὐτὴ ἡ τριτοβάθμια ἐξίσωση…
 
Τῶν ἐννέα ἀτόμων…
 
Πού δὲν προκύπτει ἀπὸ καμία λογική…
 
Ἁπλά, εἶναι ἕνας περιέργος ἀριθμός…
 
Μήπως, δανεισμένος ἀπὸ κάπου;
 
Ποιὸς ξέρει;
 
Μόνο ἐκεῖνοι ποὺ τὸν θέσπισαν, παίζοντας τὸ Σύνταγμα στὰ ζάρια, μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν…
 
Πιστεύοντας ἔτσι ὅτι θὰ καλλιεργήσουν τὸ φόβο…
 
200 χρόνια μετὰ τὴν Ἐπανάσταση…
 
Καὶ πάλι σκλαβιά…
 
Τούτη τὴ φορὰ σὲ Ἕλληνες…
 
Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/03/200_7.html#more