Ή όσια παρθενομάρτυς Ευγενία και οι συν αυτοί (Φίλιππος,

Πρωτάς, Υάκινθος και Βασίλλα)

Ή Ευγενία ήταν θυγατέρα του Φιλίππου, έπαρχου όλης τής Αίγυπτου, και γεννήθηκε στη Ρώμη. Εκείνο τον καιρό (σ.τ.μ. επί βασιλείας Κομμόδου, 2ος αί.) οι χριστιανοί είχαν έκδιωχθεί από την Αλεξάνδρεια καί ζούσαν έξω από την πόλη. Ή παρθένος Ευγενία επισκεπτόταν τούς χριστιανούς και ασπάστηκε την Πίστη με όλη την καρδιά της. Αποφάσισε νά φύγει από την πατρική εστία με δύο άπ’ τούς πιστούς ευνούχους υπηρέτες της και ακολούθως βαπτίστηκε από τον Επίσκοπο Ηλία. Μεταμφιεσμένη με ανδρικά ρούχα, πήγε σε ανδρικό μοναστήρι όπου έγκαταβίωσε και ένδύθηκε τό μοναχικό σχήμα. Τόσο πολύ εξάγνισε την καρδιά της με την εκούσια άσκηση και σκληραγωγία, ώστε έλαβε από τον Θεό τό χάρισμα τής ίάσεως. ’Έτσι θεράπευσε και τη Μελανθία, μιά πλούσια γυναίκα. Όταν όμως ή επιφανής Μελανθία έγινε καλά, θέλησε να δελεάσει τήν Ευγενία, παρασύροντάς την σέ  σαρκική αμαρτία, χωρίς να υποπτεύεται ότι ή Ευγενία ήταν γυναίκα. Αντιμέτωπη, με την άταλάντευση άρνηση της Ευγενίας, ή μοχθηρή γυναίκα πήγε στον έπαρχο της πόλεως και συκοφάντησε τον μοναχό (δηλ. την Ευγενία), όπως άλλοτε η γυναίκα του Πετεφρή είχε συκοφαντήσει τον αγνό Ιωσήφ.

Ό έπαρχος διέταξε να αλυσοδεθούν όλοι οι μοναχοί και να ριφθούν στη φυλακή -μαζί φυσικά με την Ευγενία. Όταν όμως ήλθε ή στιγμή νά την ανακρίνουν, εκείνη άποκάλυψε στον έπαρχο πατέρα της ότι ήταν ή θυγατέρα του. Περιχαρής τότε ό Φίλιππος ζήτησε να βαπτιστεί μαζί με ολόκληρη τήν οικογένεια του και κατόπιν έξελέγη Επίσκοπος Αλεξάνδρειάς. Στο άκουσμα αυτού του νέου, ό Ρωμαίος αύτοκράτορας έστειλε έναν φαύλο στρατηγό, τον Τερέντιο, ό όποιος ήλθε μυστικά στήν Αλεξάνδρεια και οργάνωσε τή δολοφονία του Φιλίππου.

Ή άγια Ευγενία έφυγε στή Ρώμη, όπου εγκαταστάθηκε με τη μητέρα και τούς αδελφούς της. Εκεί, με Ιεραποστολικό ζήλο και δίχως φόβο, κατηχούσε τούς ειδωλολάτρες και μετέστρεψε πολλούς, ειδικά νεαρές κοπέλες, στήν άληθινή πίστη. Μία άπ’ αυτές, ή όμορφη άρχοντοπούλα Βασίλλα, μετά από λίγο καιρό μαρτύρησε γιά τον Χριστό, δι’ αποκεφαλισμού, όπως της το είχε άναγγείλει προφητικά ή άγια Ευγενία. Στή συνέχεια οι χριστιανομάχοι άποκεφάλισαν τούς δύο ευνούχους ύπηρέτες της, Πρωτά και Υάκινθο. Τέλος, ήρθε ή μαρτυρική τελευτή και της άγιας Εύγενίας, ή παρουσία της όποιας στον είδωλολατρικό ναό της Άρτέμιδος είχε ως άποτέλεσμα τήν ολοκληρωτική κατακρήμνιση και καταστροφή του.

Οι  δήμιοι τη βύθισαν πρώτα στο νερό για να πνιγεί, κατόπιν τήν έριξαν στή φωτιά γιά να καεί, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ό Θεός τη διαφύλαξε σώα και άβλαβή. Ό ίδιος ό Κύριος Ιησούς Χριστός της έμφανίστηκε μέσα στή φυλακή και της ανήγγειλε ότι επρόκειτο να μαρτυρήσει κατά τήν ήμερα της Γεννήσεώς Του. Έτσι ακριβώς συνέβη! Τήν αποκεφάλισαν διά ξίφους στις 25 Δεκεμβρίου 262, στή Ρώμη. Μετά θάνατον, ή ευκλεής άγια Ευγενία έμφανίστηκε στή μητέρα της με τον καλλίνικο στέφανο του μαρτυρίου της και τήν παρηγόρησε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/24.html?m=1