Ανάμνηση της εν Αιγύπτω φυγής της Ύπεραγίας Θεοτόκου

Αφού προσκύνησαν τον Κύριο στη, Βηθλεέμ οι σοφοί (αστρονόμοι), πού ήλθαν εξ ανατολών, καθοδηγήθηκαν από Άγγελο Κυρίου να επιστρέφουν στην πατρίδα τους από άλλο δρόμο: χρηματισθέντες κατ’ όναρ μη ανακάμψαι προς Ήρωδην, δι’ άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών (Ματθ. 2, 12).

Ό Ηρώδης, ο πουρός αυτός βασιλιάς, είχε σχεδιάσει τόν σφαγιασμό όλων των παιδιών στη Βηθλεέμ, αλλά ο Θεός είδε την πρόθεση του Ηρώδη καί έστειλε εγκαίρως άγγελό Του στον Ιωσήφ. ‘Ο άγγελος φανερώθηκε κατ’ όναρ στον Ιωσήφ καί τόν πρόσταζε να πάρει τό Παιδίον καί την Μητέρα Αυτού και να αναχωρήσουν για την Αίγυπτο. Ό Ιωσήφ υπάκουσε. Παρέλαβε το Θείο Βρέφος και τήν Παναγία Μητέρα Του και ξεκίνησαν. Πρώτα πήγαν στή Ναζαρέτ (Λουκ. 2, 39), οπού ο Ιωσήφ τακτοποίησε τις οικογενειακές υποθέσεις και κατόπιν, παίρνοντας μαζί του τόν γιό του Ιάκωβο, ταξίδεψαν προς τήν Αίγυπτο (Ματθ. 2, 14). ’Έτσι εκπληρώθηκαν τα λόγια τού προφήτη: Ιδού Κύριος κάθηται  επι νεφέλης κούφης και ηξει εις Αίγυπτον… (Ήσαΐας 19, 1).

Μπορεί κανείς, μέχρι σήμερα, να δει στήν παλιά πόλη του Κάιρου το σπήλαιο όπου κατέλυσε η άγια οικογένεια. Επίσης μπορεί να δει στα περίχωρα του Κάιρου, στα Ματάρια, το δέντρο κάτω απ’ το οποίο αναπαύθηκε η Ύπεραγία Θεοτόκος μαζί μέ το Θείο Βρέφος, όπως και μια θαυματουργή πηγή ύδατος κάτω άπ’ αυτό το δέντρο.

Ή άγια οικογένεια, αφού παρέμεινε αρκετά χρόνια στήν Αίγυπτο, επέστρεψε στήν Παλαιστίνη, υπακούοντας πάλι σε πρόσταγμα αγγέλου. του Θεού. Έτσι εκπληρώθηκε μία ακόμη προφητεία, πού λέει: εξ Αίγύπτου μετεκάλεση τά τέκνα αυτού (Ώσηέ 11, 1).

Ό Ηρώδης πέθανε με φρικτό θάνατο και στον αιματοβαμμένο θρόνο κάθισε ο πονηρός γιος του Αρχέλαος -αντάξιος διάδοχός του στην κακία. Μαθαίνοντας ο Ιωσήφ ότι ο Αρχέλαος βασίλευε στην Ιερουσαλήμ, επέστρεψε στη Γαλιλαία, στήν πόλη του Ναζαρέτ, και εγκαταστάθηκε στο δικό του σπίτι. Τότε βασίλευε στη Γαλιλαία ό δευτερότοκος γιος του Ηρώδη, Ηρώδης ο Νεότερος, ο οποιος ήταν λιγότερο μοχθηρός από τον αδελφό του Αρχέλαο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/26_24.html?m=1