Π. Σάββας 2011-06-22_1.Τά ἐκ προθέσεως σφάλματα-2.Νὰ κάνουμε τὸ καλὸ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν χριστὸ-3.Oἱ πειρασμοὶ καὶ πὼς μᾶς βοηθοῦν στὴ ζωή μας_Γέροντος Παϊσίου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 22-06-2011 (Συνάξεις καλοκαιριοῦ).