Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Θεέ μου! Πόσο μᾶς εὐχαριστεῖ νά βλέπουμε πώς πλησίον μας μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς συμπαθεῖ!

Ποιός μπορεῖ νά περιγράψει αὐτήν τή μακαριότητα τῆς καρδιᾶς πού διαπερνᾶται ἀπό τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων πρός ἐμᾶς, ἀλλά κι ἀπό τή δική μου ἀγάπη πρός τούς ἄλλους; Εἶναι ἀπερίγραπτο. Κι ἄν ἐδῶ στή γῆ ἀμοιβαία ἀγάπη μᾶς εὐφραίνει τόσο πολύ, τότε μέ πόση γλυκύτητα κι ἀγάπη θά ᾿ μαστε πληρωμένοι στούς οὐρανούς, ὅταν θά συγκατοικήσουμε μέ τό Θεό, μέ τή Μητέρα Του, μέ τίς οὐράνιες δυνάμεις καί μέ τούς ἁγίους τοῦ Θεοῦ;

Ποιός μπορεῖ νά συλλάβει καί νά περιγράψει τέτοια εὐτυχία καί μακαριότητα;Ποιά ἐπίγεια ἀγαθά δέ θά θυσιάζαμε γιά νά κερδίζαμε τήν ἀνεκλάλητη μακαριότητα τῆς οὐράνιας ἀγάπης;

Θεέ μου! Τό ὄνομά Σου εἶναι ἀγάπη! Δίδαξέ με τήν ἀλήθινή ἀγάπη, πού ᾿ ναι πιό δυνατή ἀπό τό θάνατο. Ἔχω δοκιμάσει ἐπαρκῶς τή γλυκύτητα αὐτή ἀπό τήν κοινωνία μου μέ τό πνεῦμα τῆς πίστης σέ Σένα, ἀπό τήν κοινωνία μου μέ τούς πιστούς δούλους Σου.

Ἔχω ἀπολαύσει τήν πληρότητα τῆς εἰρήνης καί τῆς ζωῆς. Κύριε, δυνάμωσε ἐκεῖνο πού ἔχεις ἐμφυτέψει μέσα μου! Πόσο εὐτυχής θά ἤμουν ἄν ἦταν ἔτσι ὅλες οἱ μέρες τῆς ζωῆς μου! Ἀξίωσέ με νά βρίσκομαι συχνότερα σέ κοινωνία πίστης καί ἀγάπης μέ τούς πιστούς δούλους Σου, μέ τούς ναούς Σου, μέ τήν Ἐκκλησία Σου, μέ τά μέλη Σου!

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/