Νὰ συνηθίζετε τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ κατὰ τὴν ἐργασία. Μετατρέψτε ὅ,τι κάνετε σὲ προσευχή. Ἀνοίγετε μία πόρτα, ζητεῖστε ἀπὸ τὸν Κύριο ν’ ἀνοίξει γιὰ σᾶς τὴν πόρτα τῆς μετανοίας.

Κτίζετε, ἀναλογισθεῖτε ὅτι τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ὄρθιο, ἂν ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς δὲν συμμετέχει στὴν οἰκοδομή. Ἱστορικὸ παράδειγμα ὁ Κρόμγουελ, ὁ ὁποῖος πρὶν ἀπὸ κάποια μάχη προσευχόταν: «Κύριε, θὰ εἶμαι πολὺ ἀπασχολημένος σήμερα καὶ ἐνδέχεται νὰ Σὲ ξεχάσω. Ἀλλὰ Σὺ μὴ μὲ ξεχάσεις».

 

 
~ Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ