Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

(Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ)

Θεός καί τό ατεξούσιοτονθρώπου

Χριστός γεμίζει τήν ψυχή, ταν νθρωπος νοιχτε σ’ Ατόν. Ποτέ μως δέν τό κάνει αὐτοβούλως καί χωρίς τήν συγκατάθεση τονθρώπου.

Εναι Χριστός Μας Ταπεινός, φανής, Διακριτικός. Ὁ Θεός, παρατηροσε Γέροντας, ργάζεται μυστικά, δέν θέλει νά πηρεάσει τήν λευθερία τονθρώπου. Πανάγαθος Κύριος γνωρίζει καί ρυθμίζει τά πάντα, λλά δέν θέλει νά φαίνεται. Ἄν κανε τά ργα Του μέ τρόπο φανερό – κκωφαντικό θά μς νάγκαζε νά Τόν ποδεχτομε. ν πάλι πιδίωκε νά συμμορφώσει, θέλοντας καί μή, τόν καθέναν, παρατηροῦσε ὁ π. Πορφύριος, τότε διος θά φευγε πό τό δρόμο πού χει χαράξει (δηλ. τό δρόμο τς λευθερίας).

Θεός σέβεται τό ατεξούσιο τονθρώπου καί δέν τό κυρώνει ποτέ· δέν μς ξαναγκάζει νά γίνουμε καλοί, οτε μς πειθαναγκάζει νά Τόν πακούουμε.

«νθρωπος» δίδασκε π. Πορφύριος «εναι λεύθερος νά διαλέξει τό να τό λλο… Θεός ργάζεται μυστικά. Δέ θέλει νά πηρεάσει τονθρώπου τήν λευθερία. Τά φέρνει τσι καί σιγά-σιγά-σιγά-σιγά πάει νθρωπος κε πού πρέπει»1.

Διαλάμπειδξοχη, ρθοδοξότατη νθρωπολογία το Γέροντα, πού καταδεικνύει ς κύριο συστατικό το «κατ’ εκόνα» τό ατεξούσιο, τήν λευθερία. Γι’ ατήν θά μιλήσουμε ναλυτικώτερα στό πόμενο κεφάλαιο (νθρωπολογία-Σωτηριολογία).

Τοτο τό θεϊκό δρο τς προσωπικῆςλευθερίας τοῦ καθενός εναι παραβίαστο ὄχι μόνο ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἀλλά καί πό Ατόν τόν Θεόν.

εγένεια το Θεοῦ.

π. Πορφύριος τό διδάσκει μ’ ναν πολύ μορφο λεκτικά τρόπο: « Χριστός εναι εγενής» παρατηρεῖ. Σέβεται τό ατεξούσιο το δημιουργήματος. Στέκεται ξω π’ τή θύρα τς ψυχς μας καί κρούει γιά νά Τονοίξουμε, μά δέν μπαίνει μέσα.

Νά πς μς τό δηλώνει στήν ποκάλυψη: «δού στηκα πί τήν θύραν καί κρούω· άν τίς κούσ τς φωνς μου καί νοίξ τήν θύραν, εσελεύσομαι πρός ατόν καί δειπνήσω μετ’ ατο καί ατός μετ’ μο»2. ν Τονοίξουμε θά λθει μέσα καί θά μς δώσει τόν αυτό Του, θά μς διακονήσει. φιλοξενούμενος θά γίνει φιλοξενν. Θά ζωστε τό λέντιον γιά νά μς πηρετήσει, νά μς καθαρίσει. Θά τό κάνει δέ, μυστικά καί θόρυβα.

Γέροντας θεολογε μέ μιά καταπληκτική δογματική συνέπεια, πλ καί λάνθαστα, τριαδοκεντρικά, ἀλλά καί μέ λέξεις κατανοητές, πό τούς σημερινούς νθρώπους.

«Καί τώρα τό γιο Πνεμα θέλει νά μπε στίς ψυχές µας», παρατηροῦσε, «πως καί τότε, λλά σέβεται τήν λευθερία µας, δέ θέλει νά τήν παραβιάσει. Περιμένει νά Τονοίξουμε µόνοι µας τήν πόρτα· τότε θά μπε στήν ψυχή µας καί θά τήν µεταµορφώσει. ταν ρθει καί κατοικήσει σ’ λο τό χρο τς ψυχς µας Χριστός, τότε φεύγουν λα τά προβλήματα, λες ο πλάνες, λες ο στενοχώριες. Τότε φεύγει καί µαρτία»3.

λλοτε πάλι λεγε, τι Θεία Χάρη κρούει συνεχς τήν πόρτα τς ψυχς μας καί περιμένει νά Τς νοίξουμε. ν τό κάνουμε, τότε ψυχή μας θά «γεμίσει». κενος, πού μπορε νά μς χαρίσει ατό τό πλήρωμα, ατό τό γέμισμα τς ψυχς εναι μόνο Χριστός, Παναγία Μας, γία Τριάς.

ς ποτολμηθενα δογματικό σχόλιο στά νωτέρω τρία ποσπάσματα τν λόγων του. Στό πρτο λέγει « Χριστός κρούει», στό δεύτερο τι «τό γιον Πνεμα κρούει»καί στό τρίτο τι «Θεία Χάρη» εναι ατή, πού «κρούει». Φαίνεται καθαρά ἀπό αὐτά ὅτι ὁ Γέροντας διακρίνει σαφς οσία καί νέργειες στό Θεό. Οσία μέθεκτη καί νέργειες μεθεκτές πο τούς νθρώπους.

Πράγματι Χάρις το Κυρίου μν ησο Χριστο ,ποία στή γ. Γραφή λέγεται καί γιον Πνεμα (ς θεία νέργεια καί χι ς πρόσωπον, ς οσία), εναι Ατή, πού κρούει στήν ψυχή το κάθε νθρώπου. Ατή Θεία Χάρις εναι κοινή νέργεια το Πατρός καί το Υο καί τογίου Πνεύματος, κτιστη θεοποιός Χάρις, στήν ποία, ποιος μετέχει γίνεται κατά Χάριν Θεός. Σ΄ ατήν μετέχει κάθε νθρωπος πού θέλει, κάθε νθρωπος, πού μετανοε, βαπτίζεται καί τηρε τίς ντολές το Θεο.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.

2Ἀποκ. 3,20.

3http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/porphyrios_sayings.htm,ἀπό τό βιβλίο τοῦΚ. Γιαννιτσιώτη: Κοντά στό γέροντα Πορφύριο.