ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ, ΜΕΓΑ ΛΕΧΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟ

Ἀνθρωπολιγικό (Anzropologikó) Antropológico

Ἀπoκαλυπτικό.. (Apokaliptikó) Revelativo……

Ἀσκητικό………… (Askitikó) Ascético………..

Δοιανοητικó……. (Dianoitikó) Intelectual……

Ἐπιστημονικό…. (Epistimonikό) Científico……..

Ἐσχατολογικό… (Esjatoloyikó) Esjatológico…

Θεολογικό………. (Zeoloyikó) Teológico……..

Θεραπευτικό…… (zerapeftikó) Terapéutico….

Νηπτικό………….. (Niptikó) Sobrio………….

Πνευματικό…….. (Pnevmatikó) Espiritual…….

Φιλοκαλικό……… (Filokalikó) Filocálico…….

Φιλοσοφικό……… (Filosofikó) Filosófico…….

Ψυχολογικό…….. (Psijoloyikó) Psicológico….

En perfume increado espiritual de la Iglesia Ortodoxa Griega

Γνώθεις αυτόν-conócete a ti mismo” (Tales de Milito)

Σπούδασον σεαυτόν-estúdiate a ti mismo”(Tim 2,15)

Θεράπευσον σεαυτόν-sánate a ti mismo…” (Lc. 4, 23)

Autor y traductor χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).