Ὅταν δυσκολεύεσαι νά πιεῖς τό ποτό πού σοῦ ἔφτιαξε ὁ Χριστός, φώναξε Του ὅπως ὁ Πέτρος: Κύριε, χάνομαι!

Ἅγιος Αὐγουστῖνος Στόν κόσμο πού ζοῦμε ἕνα πρᾶγμα εἶναι βέβαιο: ὁ θάνατος· κάποια στιγμή, ὅλοι μας, θά ἀφήσουμε αὐτή τήν ζωή· βιολογικά, θά πάψουμε νά ὑπάρχουμε. Ὅλα τά ὡραῖα τοῦ κόσμου τούτου χαρακτηρίζονται ἀπό τήν σφραγίδα τῆς φθορᾶς· τῆς ἀστάθειας· τῆς ἀβεβαιότητας. Ὅπου κι ἄν στρέψεις τό βλέμμα σου θά ἰδεῖς, κυρίαρχο στοιχεῖο τήν ρευστότητα….

Συνέχιση ανάγνωσης

π. Αὐγουστίνου Καντιώτου – ΓΟΝΕΙΣ ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΘΕ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου (σελίδες ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου) Ο ἱερὸς Αὐγουστῖνος εἶνε μιὰ σάλπιγγα τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ὁ ἦχος της φτάνει στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Εἶνε ἕνας μεγάλος ποταμός, ποὺ ἀρδεύει τὸ γεώργιον τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία. Εἶνε ἕνας κῆπος μὲ ποικίλα ἔγχρωμα ἄνθη, ποὺ ἀποπνέουν ἄρωμα Ὀρθοδοξίας. Εἶνε ἕνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐσύ Κύριε, εἶσαι τό τέλειο ἀγαθό..

Εσύ Κύριε, είσαι το φως της ψυχής μου.. Εσύ Κύριε, είσαι η χαρά της καρδιάς μου… Εσύ Κύριε, είσαι η ευφροσύνη του πνεύματός μου… Εσύ Κύριε, είσαι η αγάπη της ψυχής μου… Εσύ Κύριε, είσαι η δύναμή μου… Εσύ Κύριε, είσαι η γλυκειά ελπίδα στις θλίψεις μου.. Εσύ Κύριε, είσαι το τέλειο αγαθό.. Άγιος Αυγουστίνος

Συνέχιση ανάγνωσης

Σέ κανέναν ἀπό αὐτούς δέν διάβασα: ”ἔλθετε πρός ἐμέ πάντες οἱ κοπιῶντες

Έχω διαβάσει στον Πλάτωνα και στον Κικέρωνα ρήσεις που ήταν σοφές και ωραίες. Αλλά σε κανέναν από αυτούς δεν διάβασα: ”έλθετε προς εμέ πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς”. Ιερός Αυγουστίνος. https://proskynitis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_75.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Φλογερός πόθος ψυχῆς, πού ἐπιθυμεῖ ν’ἀγαπᾶ τόν Θεό

ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΠΟΘΟΣ ΨΥΧΗΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ν᾿ ΑΓΑΠΑ ΤΟ ΘΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ Σέ ἀγαπῶ, Κύριε ὁ Θεός μου, κι ἐπιθυμῶ νά σ᾿ ἀγαπῶ πάντα καί πιό πολύ. Γιατί ἐσυ ᾿σαι πράγματι ἀπ᾿ τό καλλίτερο μέλι γλυκύτερος,  ἀπό τό ἐκλεκτότερο γάλα θρεπτικώτερος, κι ἀπ᾿ ὅλο τό φῶς ἀστραφτερώτερος. Γι᾿ αὐτό εἶσαι γιά μένα  κι ἀπ᾿ τό χρυσάφι…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Ἄν πιστεύεις ὅ,τι σοῦ ἀρέσει ἀπό τό Λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀπορρίπτεις ὅ,τι δέν σοῦ ἀρέσει, δέν πιστεύεις στό Λόγο τοῦ Θεοῦ, πιστεύεις στόν ἑαυτό σου.”

“Αν πιστεύεις ό,τι σου αρέσει από το Λόγο του Θεού και απορρίπτεις ό,τι  δεν σου αρέσει,δεν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού,πιστεύεις στον εαυτό  σου.”  Αγ. Αυγουστίνος   http://proskynitis.blogspot.gr/2015/09/blog-post_87.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Κύριε πόσο μ᾿ ἀγάπησες;

  «Κύριε πόσο μ᾿ ἀγάπησες; Σέ βλέπω Σταυρωμένο καί μέσα στίς παλάμες Σου γραμμένο τό ὄνομά μου μέ τό αἷμα Σου». ( Ἱερός Αὐγουστίνος) Πόσο γλυκαίνεται παρήγορα καί ἐλπιδοφόρα ἡ ὕπαρξή μου βλέποντας Ἐσένα πάνω στόν Σταυρό.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀληθινή ἐλευθερία

Κάποτε ένας άπιστος έλεγε στον ιερό Αυγουστίνο: – Οι εντολές της πίστεως είναι ένα φορτίο που περιορίζει την ανθρώπινη ελευθερία. Αληθινά ελεύθερος είναι μόνο εκείνος πού κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος. Κι ο ιερός Αυγουστίνος τού απάντησε με την εξής εικόνα: – Τα φτερά του χελιδονιού είναι ένα πρόσθετο βάρος στο σώμα του.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποφθέγματα τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου

    *Μὴν προσπαθεῖς νὰ κατανοήσεις γιὰ νὰ πιστέψεις. Πίστεψε γιὰ νὰ κατανοήσεις. *Πίστη είναι να πιστεύεις αυτό που δεν βλέπεις, η ανταμοιβή είναι να δεις αυτό που πιστεύεις. *Να μη λατρεύεις το Θεό που εσύ δημιούργησες, αλλά το Θεό που δημιούργησε εσένα. *Αν πιστεύεις ό,τι σου αρέσει από το Λόγο του Θεού και απορρίπτεις ό,τι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἡδονές τῆς γεύσης

 Υπάρχει και κάποια άλλη αθλιότητα καθημερινή, είθε να ήταν αυτή και μόνη! Κάθε μέρα επισκευάζομε τα ερείπια του σώματός μας τρώγοντας και πίνοντας , αυτό δε θα συνεχισθεί, μέχρις ότου καταργήσεις και την κοιλιά και τα φαγητά, όταν θανατώσεις την ανάγκη μου με ένα θαυμάσιο χορτασμό, και όταν ντύσεις με αφθαρσία αιώνια το φθαρτό αυτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπάντηση στά “γιατί” σέ νοσοκομεῖο τῆς Αὐστραλίας

Εἶναι γεγονός ὅτι μερικοί χριστιανοί, ἀκόμα καί καλλιεργημένοι, ὅταν καλέσει ὁ Θεός κοντά Του κάποιο ἀγαπημένο τους πρόσωπο, θρηνοῦν ἄμετρα καί ξεστομίζουν τά “γιατί” τῆς ὀλιγοπιστίας. Ἔτσι καί μιά Ἑλληνίδα ξενητεμένη στήν Αὐστραλία, εὐσεβής, παρ᾿ ὅλο πού δέν γνώριζε πολλά πράγματα γιά τή ζωή τῆς πίστεως, βρέθηκε στή δύσκολη θέση τῆς μητέρας πού πεθαίνει τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱκεσία πρός τήν Παναγίαν Τριάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΖ΄ Τά τρία, ὁμότιμα μαζί καί συναιώνια πρόσωπα, ὁ Θεός μου ὁ ἀληθινός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὁ μόνος πού ἔχεις ἀθανασία, καί κατοικεῖς σέ φῶς ἀπρόσιτο, «Ἐσύ πού θεμελίωσες τή γῆ μέ τή δύναμί σου, καί διέπεις μέ τή σοφία σου τήν οἰκουμένη», ἅγιε, ἅγιε, τρισάγιε Κύριε ὁ Θεός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅτι ἡ ψυχή τοῦ πιστοῦ εἶναι ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ΄ Ἡ ψυχή, τήν ὁποία ὄχι ἀπό τόν ἑαυτό σου, ἀλλά διά τοῦ λόγου σου, καί ὄχι ἀπό τά στοιχεῖα ὕλης ὁποιασδήποτε, ἀλλά ἐκ τοῦ μηδενός τήν ἔκτισε, ἔτσι, ὥστε νά εἵναι φύσις λογική, νοερή, ἀσώματη, ἀθάνατη, ἀεικίνητη, – αὐτή πού τή σημάδεψες μέ τό φῶς τοῦ προσώπου σου – εἶναι τόσο ἐπιδεκτική τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅτι ὁ Θεός τά πάντα ὑπέταξε στόν ἄνθρωπο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄ Τά πάντα ὑπέταξες στά πόδια τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά ὑποταγῆ μόνο ὁ ἄνθρωπος ὁλόκληρος σ᾿ ἐσέ. Καί γιά νάναι ὄλος ὁ ἄνθρωπος δικός σου, κυρίαρχο τόν κατέστησες σ᾿ ὅλα τά ἔργα τῶν χειρῶν σου.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅτι ἡ σωτηρίας μας ἐξαρτᾶται ἀπό τόν Θεόν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ Ἐγώ δέ, τό ἔργο τῶν χειρῶν σου, θά σοῦ ἐξομολογηθῶ γεμᾶτος φόβο ἐνώπιόν σου: «Δέν στηρίζω βέβαια τίς ἐλπίδες μου στά ὅπλα μου, καί τό σπαθί μου δέν πρόκειται νά μέ σώση. Ἀλλά ἡ δεξιά σου καί τό χέρι σου, καί τοῦ προσώπου σου ὁ φωτισμός».

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνάτασις τῆς ψυχῆς πρός ἐπίγνωσιν καί ἀγάπην τοῦ Θεοῦ

ΑΝΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Μακάρι νά σέ γνώριζα, Κύριε, πού μέ γνωρίζεις! Μακάρι νά σέ γνώριζα ἐσέ, Κύριε, βαθειά – συνειδητά, ἐσένα, Δύναμι τῆς ψυχῆς μου!

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν

Δέσποτα Χριστέ ὁ Θεός, ὁ τοῖς πάθεσί Σου τά πάθη μου θεραπεύσας, καί τοῖς τραύμασί Σου τά τραύματά μου ἰατρεύσας, χάρισαί μοι τῷ πολλά Σοι πταίσαντι δάκρυα κατανύξεως· συγκέρασόν μου τό σῶμα, ἀπό ὀσμῆς τοῦ ζωοποιοῦ σώματός Σου, καί γλύκανόν μου τήν ψυχήν τῷ Σῷ τιμίῳ αἵματι, ἀπό τῆς πικρίας ἥν με ὁ ἀντίδικος ἐπότισεν.

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν

EYXH ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ Κύριε ὁ Θεός, χάρισαί μοι ἐξ ὅλης μου τῆς καρδίας Σέ ποθεῖν· ποθοῦντι Σέ ζητεῖν· ζητοῦντι Σέ εὑρεῖν· εὑρόντι Σέ ἀγαπᾶν· ἀγαπήσαντι δέ, τῶν ἐν ἐμοί κακῶν ἀπαλλαχθῆναι· ἀπαλλαχθέντι δέ, μηκέτι πάλιν ἐπί τά αὐτά ἐπιστρέψαι.

Συνέχιση ανάγνωσης