Σάββατο 19 Μαΐου τιμᾶται ἡ Μνήμη καί τοῦ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ (Βίος & Ἱερά Ἀκολουθία Του)

                          Νέου Κόσμου τό φέγγος καί τῆς Ἄνδρου τό βλάστημα,                                   Ἱερομαρτύρων τήν δόξαν, Ἰωάννην τιμήσωμεν.                         …

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος Νεομάρτυς καί Ἱερομάρτυς Ἰωάννης τῆς Σάντα Κρουζ.

          Ἀπολυτίκιον                Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.            Νέου Κόσμου τό φέγγος καί τῆς Ἄνδρου τό βλάστημα,  Ἱερομαρτύρων τήν δόξαν, Ἰωάννην τιμήσωμεν.  Σφαγείς γάρ τῷ Ναῷ ὑπέρ Χριστοῦ, ἀρτίως καταυγάζει Σάντα Κρούζ,  καί συνάγει Ὀρθοδόξους, ἁπανταχόθεν ἀνακράζοντας:  δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι,  δόξα τῷ σέ προστάτην θαυμαστόν, τοῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱερομάρτυρας Ἰωάννης Καρασταμάτης (Μνήμη 19 Μαΐου)

      Ἔχοντας ἤδη εἰσέλθει σέ μία ἐποχή ὅπου οἱ ἠθικές ἀξίες χάνονται, μέσα σέ ἕνα κράτος πού ἀντιπροσωπεύει αὐτή τήν ἠθική παρακμή, ἕνας ὀρθόδοξος ἱερέας ἀγωνίζεται τόν καλό ἀγώνα τοῦ Χριστοῦ. Πρόκειται γιά τόν πατέρα Ἰωάννη Καρασταμάτη, πού ὁ Θεός τίμησε μέ τό στεφάνι τοῦ Μάρτυρα.  Γεννήθηκε στό χωριό Ἀποίκια τῆς Ἄνδρου τό ἔτος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱερομάρτυς Ἰωάννης τῆς Σάντα Κρούζ

Ο νεοφανής Ιερομάρτυς της Ορθοδοξίας Ιωάννης της Σάντα Κρουζ  Ο Άγιος Νεομάρτυρας πάτερ Ιωάννης της Σάντα Κρούζ. Γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Αποίκια της νή­σου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ε­τών πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα και αφού διακόνησε την…

Συνέχιση ανάγνωσης