Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός. Ὁ Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κρατεί μεν Άτλας μυθικώς ώμοις πόλον, Κρατεί δ’ αληθώς Μάρκος Oρθοδοξίαν.   Ο άγιος Μάρκος (κατά κόσμο Εμμανουήλ), εγεννήθη από ευσεβείς γονείς το 1392 εις την βασιλίδα των πόλεων, Κωνσταντινούπολιν. Ο πατέρας του ωνομάζετο Γεώργιος και ήτο αρχιδικαστής, σακελλίων και διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, η μητέρα του ωνομάζετο Μαρία και ήτο θυγατέρα του ευσεβούς ιατρού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐνῶ ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Αὐτοκράτορας εἶχαν προδώσει, ἕνας ἐπίσκοπος μαζὶ μὲ τὸν λαὸ ἔσωσε τὴν Ὀρθοδοξία!

Πολλαπλὰ τὰ μηνύματα ποὺ στέλνει ἡ ἑορτὴ τοῦ σημερινοῦ Ἁγίου. Κόντρα σὲ ὅλη τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ἐποχῆς, ἡ ἄρνηση ὑπογραφῆς τῆς ἕνωσης τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς Παπικοὺς ἀπὸ ἕναν ταπεινὸ ἐπίσκοπό της Ἐφέσου, ἔσωσε τὴν ὀρθόδοξη πίστη! Ἂς εὐχόμαστε στὸ Θεὸ νὰ ἀναδείξει καὶ σήμερα νέους Μάρκους Εὐγενικοὺς ποῦ θὰ ἀντισταθοῦν στὶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἰωσὴφ ὁ Βρυέννιος, ὁ ἐμπνευστὴς καὶ τὸ πρότυπο τῶν ἀγώνων τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ

Νεοελληνικὴ ἀπόδοση – Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος. Κιλκίς, 18-1-2020 Στὶς 19 Ἰανουαρίου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ὁσίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Μητροπολίτου Ἐφέσου καὶ ὑπερμάχου τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Αὐτοῦ ποὺ στὴν σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας, «μονώτατος» ἀκύρωσε τὶς ἀποφάσεις της, μὴ ὑποκύπτοντας στὰ θελήματα τοῦ Πάπα. Οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές, ὁ Οἰκουμενισμὸς σαρώνει καὶ οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μικρά στιγμιότυπα ἀπό τούς μεγάλους ἀγῶνες τοῦ Ἐφέσου Ἁγίου Μάρκου μέ τούς φιλο-παπικούς “Ορθοδόξους” στή Φλωρεντία

[V. Laurent, Les “Memoires” du Grand Ecclesiarquee de l’ Eglise de Constantinople Sylveestre Syropoulos surle concile de Florence (1438-439), Paris 1971, σ. 444-448] Σύντομο υπόμνημα: Απόσπασμα από τα «Απομνημονεύματα» του Συλβέστρου Συρόπουλου, Μ. Εκκλησιάρχου της Αγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, που συμμετείχε στη Σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας (1438-1439). Στους διαλόγους, με κόκκινα γράμματα σημειώνονται τα λόγια του Εφέσου Αγ….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός: «Οὔτε στήν κηδεία οὔτε στό μνημόσυνό μου νά μήν τολμήσει καί πλησιάσει ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως»…

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν Πάτρα 19.1.2020 Όταν ο Άγιος Μάρκος αποτείχισε τον λατινόφρονα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. «Ούτε στην κηδεία ούτε στο μνημόσυνό μου να μην τολμήσει και πλησιάσει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως»… Ο Αγ. Μάρκος Ευγενικός (+1444) δεν είχε καμία κοινωνία με τον Πατριάρχη Κων/πόλεως Γρηγόριο Μάμα που ήθελε να επιβάλει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαῦμα Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ

ΘΑΥΜΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ Ευωδιάζει το βιβλίο Ένας ιερέας, ονόματι Π.Κ., που ευλαβείται τον Άγιον Μάρκον, μας ανέφερε το εξής περιστατικό: Καθώς έκανε την βραδυνή προσευχή του και διάβαζε την ακολουθία του Αγίου Μάρκου, όταν έφθασε στο σημείον που έπρεπε να ψάλλει το απολυτίκιον του Αγίου, το βιβλίον άρχισε να ευωδιάζει! Η ευωδία που προερχόταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μάρκος, ἐπίσκοπος Ἐφέσου, ὁ Εὐγενικός (Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος)

   Στις 19 Ιανουαρίου η Αγία Μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του αγίου Μάρκου, Επισκόπου Εφέσου, του Ευγενικού. Ο μέγας Υμνογράφος της Εκκλησίας, Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, στον «Ενιαύσιο Στέφανο της Ορθοδόξου Εκκλησίας», στο βιβλίο, το οποίο έχει και την έγκριση κυκλοφορίας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, γράφει το απολυτίκιο, το κοντάκιο και…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ – Ἡ ἀπολογία καί ἡ νίκη του

 Όταν άρχισε να συντάσσεται ο ενωτικός «Όρος» της Συνόδου της Φεράρα (Ιανουάριος 1438–Ιούλιος 1439), ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, επίσκοπος της Εφέσου (1393–1445), ζήτησε από τον βασιλιά Ιωάννη τον Η΄ Παλαιολόγο (1392–1448) όχι μόνο να μην υπογράψει, αλλά να  φροντίσει να επιστρέψει πίσω στην Κωνσταντινούπολη με ασφάλεια. Ο αυτοκράτορας τού υποσχέθηκε ότι θα τον επαναφέρει με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ τελευταῖες στιγμές τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ (Μνήμη 19 Ἰανουαρίου)

Ο Άγιος Μάρκος απέρχεται στον Δεσπότη Χριστό Έφθασε, τέλος, και για τον Άγιο, η ώρα να αφήσει την παρούσα ζωή, αυτή την κοιλάδα του κλαυθμώνος και να ανέβει στην ουράνιο κληρουχία, για να λάβει εκεί τις επάξιες αμοιβές των μυρίων αγώνων του από τον αγωνοθέτη Χριστό. Βρισκόταν στην οικία του πατέρα του, στον Γαλατά της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπογραφή τοῦ ὅρου τῆς ψευδοενώσεως Φερράρας-Φλωρεντίας. Ποιοί ὑπέγραψαν καί ποιοί ὄχι

Και έτσι αποφασίσθηκε να γραφεί και να υπογραφεί ο όρος και να λάβει τέλος η επιθυμητή ένωση. Ο δε Αγ. Μάρκος, λέγει ο Συρόπουλος, καθόταν σιωπηλός και πονούσε για τα γενόμενα. Έτσι εχόντων των πραγμάτων, έμαθε ότι πρόκειται να συνταχθεί ο όρος της ενώσεως και ότι επρόκειτο να τον καλέσουν για να υπογράψει. Παρεκάλεσε τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικός: “Κανεὶς δὲν ἐξουσιάζει τὴν πίστη μας, οὔτε βασιλιάς, οὔτε ἀρχιερέας, οὔτε ψευδοσύνοδος, οὔτε κανένας ἄλλος, παρὰ μόνο ὁ Θεὸς”

  Τὴν κάτωθι ἐπιστολὴ ἔγραψε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ἅγιος Μάρκος καὶ ἀπευθύνεται στὸν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, φανερώνονται οἱ πνευματικὲς σχέσεις του μὲ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἡ ἐπιστολὴ βρίσκεται στὴν σειρὰ Patrologia Orientalis, τόμ. 17, σσ. 339-341. Δὲν ξέρουμε πότε τὴν ἔγραψε, ἴσως πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του τὸ 1444! Πρὸς τὸν καθηγούμενο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιστροφή στήν Κωνσταντινούπολη καί σφοδρή ἀναταραχή τῆς Ἐκκλησίας.

Αφού έγιναν όλα αυτά, ο αυτοκράτορας απαιτούσε από τον Πάπα τον προ πέντε μηνών οφειλόμενο μισθό (σιτηρέσιο), ενώ μόλις και εδόθηκε αυτό την τελευταία ημέρα, καθώς οι ανατολικοί αναχωρούσαν. Αναχώρησε τελευταίος από τη Φλωρεντία και ο αυτοκράτορας μαζί με τους απολειφθέντες Έλληνες και έφθασε στη Βενετία την 6η Σεπτεμβρίου του έτους 1439 παίρνοντας μαζί του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Πάπας ἀπαιτεῖ τήν καταδίκη τοῦ Ἁγίου Μάρκου

  Ο Πάπας μετά την υπογραφή του όρου της ενώσεως, ζήτησε από τον αυτοκράτορα να στείλει σε αυτόν τον αγ. Μάρκο για να δικασθεί, επειδή δεν πείσθηκε στην απόφαση της συνόδου, ούτε υπέγραψε τον όρο. Στην αρχή αρνήθηκε ο αυτοκράτορας και απάντησε (υπό του Θεού βεβαίως κινούμενος) ότι ο Εφέσου Μάρκος είναι δικός μας αρχιερέας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θλίψη καί σιωπή τοῦ ἁγ. Μάρκου γιά τήν γενική κατάπτωση τῶν ἀνατολικῶν

   Έπειτα από όλα αυτά, αγανάκτησε για την ιταμότητα και το υπερβολικό τους θράσος και σιώπησε, κατανοώντας ότι σχεδόν όλοι ήταν προαποφασισμένοι να συγκαταθέσουν στον εκλατινισμό. Στις επόμενες πολλές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, βλέποντας ο Άγιος ότι δεν υπήρχε πλέον καμία ελπίδα ωφελείας δεν μιλούσε καθόλου, αλλά καθόταν μόνο σιωπηλός, πονεμένος και οδυρόμενος βαθιά στην ψυχή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγ. Μάρκος ὁ Εὐγενικός. Περί τῶν λόγων πού περιέχει ἡ θεία εὐχή, δηλαδή τό “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Ὑιέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με”

  Άγ. Μάρκος ο Ευγενικός  Περί των λόγων που περιέχει η θεία ευχή,  δηλαδή το “Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με”  Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, ε΄τόμος Συνοπτικά σχόλια Χάρη στις θεολογικές εργασίες στον άγιο Μάρκον Εφέσου του σέρβου ιερομονάχου Ειρηναίου Μπούλοβιτς, εξακριβώθηκε ότι ο «Θαυμάσιος λόγος», για το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διδάγματα ἀπό τό παρελθόν γιά τό παρόν καί τό μέλλον

    Το Γένος μας καυχάται και σεμνύνεται περί ενός μεγάλου και αξιοθαύμαστου πράγματος. Για την Ορθοδοξία. Όμως, χείμαρρος ορμητικός από τη Δύση πλημμύρησε κάποτε και απειλούσε και έπληττε το Γένος μας, όπως το απειλεί και σήμερα, θέλοντας να κατακλύσει αυτό το αγαθό και να το αφανήσει από προσώπου γης. Με κάθε τρόπο αγωνιζόταν να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικὸς (ποίημα)

   Τοῦ πατρός Ἰωὴλ Κωνστάνταρου ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Ίδετε πάντες οἱ πιστοί τόν Μέγαν Ποιμενάρχην, Ὀρθοδοξίας ἅπασας Μεγάλον κανονάρχην. Ὡς τήν πανσέληνον γλυκύς φώτισε εἰς Φεράραν, ταπείνωσε ποντίφικος τήν παπικήν τιάραν.

Συνέχιση ανάγνωσης

“Ἐγωιστὴς” ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός;

“ΕΓΩΙΣΤΗΣ” Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου .           Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ντὲ φάκτο ἀποδοχὴ τῆς Ὀρθόδοξης ἀντίληψης περὶ τοῦ Πρωτείου κατὰ τὴ σύναξη τῶν Προκαθημένων, τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, δημιούργησε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔκλεισε τὸ θέμα ποὺ εἶχε ἀνοίξει ὁ Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. Ὅμως ὄχι,…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Τιμοῦμε τόν ἅγιο Μάρκο τόν Εὐγενικό γιατί ἄν δέν ἦταν αὐτός, ἐμεῖς τώρα θά ἤμαστε φράγκοι”

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου Ἕνας ἐναντίον ὅλων, Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός  Σήμερα, 19 Ἰανουαρίου, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ ἅγιος Μάρκος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός. Στά ἐκκλησιαστικά βιβλία ὑπάρχουν καί ἄλλοι Μάρκοι. Ἕνας εἶνε ὁ εὐαγγελιστής, πού ἔγραψε τό δεύτερο Εὐαγγέλιο. Ἄλλος Μάρκος εἶνε ὁ ἀσκητής πού ἔζησε στήν ἔρημο. Ὁ σημερινός λέγεται Μάρκος ὁ Εὐγενικός,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός (1392 – 1444)

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ (1392 – 1444) Ο αναδειχθείς σε φλογερό υπέρμαχο και ακράδαντο στύλο της αμωμήτου ορθοδόξου πίστεως θεόπνευστος και πανευκλεής ιεράρχης της Εφέσου Μεταξύ των φωτισμένων ιεραρχών, μεγάλων διδασκάλων και φλογερών προμάχων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ο τιμώμενος στις 19 Ιανουαρίου Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο αγωνιστής Επίσκοπος της Εφέσου,…

Συνέχιση ανάγνωσης