Περἰ ἀνδρείας, ἠθικῆς καί ἠθικῶς ἀνδρείου….

ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΣ ΑΝΔΡΕΙΟΥ…   Η ηθική ανδρεία είναι αρετή εμφανιζόμενη ως ηθικόν σθένος αναδεικνύον τόν κεκτημένον ανώτερον πάντων τών αντιξόων τού βίου περιστάσεων και περιπετειών, και ικανόν ίνα εμμένη άκαμπτος μή ενδίδων είς τήν πίεσιν τών επιδραμουσών συμφορών, και στερρός εν ταίς ηθικαίς και θρησκευτικαίς αυτού πεποιθήσεσιν.   ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-205  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό βράδυ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου..!

Η ανακομιδή του Αγίου Νεκταρίου έγινε αφού σουρούπωσε. Θα΄ ταν 8-9, βραδάκι πια. Δεν είχαμε ηλεκτρικά. Με τα λουξ δουλεύαμε. Όλοι, γύρω- τριγύρω, μ΄ αναμμένες λαμπάδες και κεριά. Στην αρχή διαβάστηκε η ακολουθία. Αφού βγάλαμε τ΄ άγια λείψανα, τα τοποθετήσαμε σε λεκάνες. Τα πλύναμε με ροδόσταμο και άλλα αρώματα. Σε ορισμένα λείψανα ήταν το ύφασμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἀπέκτησε ἕναν δεύτερο Ἅγιο Νεκτάριο…!

Νομίζω ήταν Κυριακή βράδυ, 11 Μαΐου 1980, και είχαμε συγκεντρωθεί στο σπίτι του κ. Ιακώβου Πασχαλίδη, προέδρου Εφετών. Ήταν μαζί μας ένας Αγιορείτης Ιερομόναχος και διάφοροι δικαστικοί και αξιωματικοί του στρατού. Λίγες ημέρες πριν, στις 8 Μαΐου, είχε κοιμηθεί ο π.Φιλόθεος Ζερβάκος, σε ηλικία 96 ετών, και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω απ’ αυτό το γεγονός….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Σωφρόνιος Δ ́ καί ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως.

Ο Σωφρόνιος Γ΄ (κατά κόσμον Σταύρος Μεϊδαντζόγλου) ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 1863 έως το 1866, και αργότερα (1870-1899) Πατριάρχης Αλεξανδρείας (ως Σωφρόνιος Δ΄).   Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1798 και 1802. Καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Το 1820 χειροτονήθηκε διάκονος, οπότε πήρε και το όνομα Σωφρόνιος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐκεῖνος πού εἰρηνεύει μέ τόν ἑαυτό του, εἰρηνεύει καί μέ τόν πλησίον του, εἰρηνεύει καί μέ τό Θεό

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως Η ειρήνη είναι θείο δώρο που χορηγείται πλουσιοπάροχα σ’ όσους συμφιλιώνονται με το Θεό και εκτελούν τα θεία Του προστάγματα.   Η ειρήνη είναι φως και φεύγει από την αμαρτία που είναι σκοτάδι. Ένας αμαρτωλός ποτέ δεν ειρηνεύει. Να αγωνίζεστε κατά της αμαρτίας και να μη σας ταράζει η εξέγερση των παθών…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐάν δέν ὑπομείνετε πειρασμό, δέν θά τελειοποιηθεῖτε.

Μαθαίνω ὅτι σᾶς βρῆκε κάποιος πειρασμὸς καὶ τρομάξατε σὰν τὰ μωρά. Αλλοίμονο ἂν τόσο γρήγορα τρομάζετε καὶ ἀπελπίζεστε. Ἐὰν δὲν ὑπομείνετε πειρασμό, δὲν θὰ τελειοποιηθεῖτε. Θὰ κάνετε ὑπομονή, ἀκόμη καὶ ἂν σᾶς κτυποῦν. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σας. Κάθε μέρα ψάλλετε «μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεὸς» καὶ ὅμως φαίνεται ὅτι δὲν τὸ καλοκατανοεῖτε. Θὰ ἤθελα μία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Σύρο

  Μία μεγάλη έρευνα πολλών χρονών με σπάνια ντοκουμέντα και μοναδικές λεπτομέρειες από την επίσκεψη του σημαντικού σύγχρονου Άγιου του εικοστού αιώνα στην Σύρο και της προσπάθειας του να ιδρύσει ένα μοναστήρι “Σε ένα νησί των Κυκλάδων” όπως ονειρευόταν και δήλωνε στους πολύ οικείους του. Τι παράπλευρα κέρδη πολιτιστικά, οικονομικά, θρησκευτικά και… τουριστικά θα είχε…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας…! Προκρίνατε, ἐναρέτους”

«Ἐκλέξατε Χριστιανὸν ἀγαπητόν, σώφρονα, ἀνεμπαθῆ καὶ γενναῖον. Μὴ συσχηματιζόμενον τῇ δολιότητι καὶ πανουργίᾳ, ἀλλ’ ἐσχηματιζόμενον ἐντιμότητι καὶ ἀγαθοεργίᾳ. Τέκνα μου, μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι ψεῦσται, πόται, μοιχοί, τυχοδιῶκται, Μασῶνοι, Ἑβραῖοι, Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων διῶκται, νὰ εὑρίσκωσι πρέπει τῶν Κοινοβουλίων τὴν θύραν κλειστήν!… Οὐχὶ τῶν τοιούτων ὁ κότινος (ψῆφος). Διότι κακὰ ἀπεργάζεται ἡ καρδία αὐτῶν καὶ ὀλέθρια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, τό ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ καί ὁ Γέροντας ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ Παρασκευόπουλος

Περίπου το 1905. Μόλις έφυγαν οι Αιγινήτες, χτύπησε διακριτικά την πόρτα και βρέθηκε σιμά του ένας νέος ρασοφορεμένος μαθητής. Ήταν μάλλον μικρός στο ανάστημα, αδύνατος, με κατάμαυρα μακριά μαλλιά και γένια. Τα μεγάλα του μάτια τόξευαν πίστη, αγνότητα, καλοσύνη. Καθώς σήκωσε το πρόσωπό του από τα χαρτιά και τα χειρόγραφα, ευθύς αναγνώρισε τον Ιεροδιάκονο Γερβάσιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό θαῦμα τοῦ Ἀγίου Νεκταρίου, μετά τήν κοίμησή του, στόν ὑποτακτικό του, τόν Ἅγιο Σάββα τόν Νέο ἐν Καλύμνω..

  Το έτος 1916 ο Άγιος Σάββας επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα, μεταβαίνει στη νήσο Πάτμο, όπου διαμένει δύο χρόνια και ιστορεί δύο εικόνες στο Καθολικό της μονής. Έπειτα έρχεται στην Αθήνα, όπου πληροφορείται ότι τον αναζητεί ο Άγιος Νεκτάριος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Μεταβαίνει στην Αίγινα και διακονεί τον Άγιο μέχρι την ημέρα της κοιμήσεώς του.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν ὁ ταπεινός Ἅγιος Νεκτάριος ἄν καί ἐπίσκοπος, ἐπισκέφθηκε τούς Δανιηλαίους στό Ἅγιον Ὄρος ὡς ἁπλός….μοναχός

  Όταν ο ταπεινός Άγιος Νεκτάριος αν και επίσκοπος, επισκέφθηκε τους Δανιηλαίους στο Άγιον Όρος ως απλός….μοναχός ! Κανείς δεν κατάλαβε τίποτε παρά μόνον ένας Άγιος ασκητής που αποκάλυψε αμέσως ποιος ήταν αναμεσά τους !   Οἱ Δανιηλαῖοι δὲν εἶχαν εἰδοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἐπίσκεψή του, δὲν ἤξεραν ποιὸς εἶναι. Παρουσιάστηκε μὲ καλογερικὸ σκοῦφο, μὲ τὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

« Ξέρω ἕνα καλό νοσοκομεῖο ἐκεῖ στήν Αἴγινα, πήγαινε ἐκεῖ!!»

  Κάποιος μου είπε λίγες ημέρες πριν πως πάτερ, έχεις καιρό να γράψεις κάτι. Και του απάντησα πως συνηθίζω να λερώνω με μελάνι τις λευκές γραμμές του χαρτιού, μόνο όταν κάτι συμβαίνει και μου προξενεί το ενδιαφέρον ή μου προκαλεί την ευαισθησία. Και είναι αλήθεια, πάει καιρός από τότε.   Πάντα όμως εκεί που δεν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νεκτάριος, Τά προφητικά λόγια στόν δεκαεξάχρονο Παναγιώτη τόν μετέπειτα Γέροντα π. Σίμωνα!

Ο Παναγιώτης (Παναγιώτης Αρβανίτης ο μετέπειτα Γέροντας, Ιερομόναχος, π. Σίμων Αρβανίτης) επισκέφθηκε μερικές φορές το Άγιον Όρος. Όταν ήταν νέος του άρεσε να κάνει μεγάλες πορείες. Μια φορά ξεκίνησε από την Αθήνα και πήγε με τα πόδια στην Ουρανούπολη. Εκεί έβαλε τα ρούχα του στην πλάτη του και πήγε στο Άγιον Όρος κολυμπώντας! Στον μαστρο-Γιώργο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ζητᾶμε θαύματα κι ὅμως ὀ λόγος Του μᾶς ἀφήνει σχεδόν ἀδιάφορους

  Μελετώντας αυτό τον καιρό τον βίο του αγαπημένου αγίου Νεκταρίου ένα απόσπασμα μου τράβηξε την προσοχή. Σε αυτό αναγνώρισα την διαχρονικότητα της έφεσης, της βούλησης του ανθρώπου. Λέει λοιπόν ένα από εκείνα τα μοναχικά βραδιά των απολογισμών, προσευχητικά με πόνο και απορία ο άγιος πως: “Τα συγγράμματα του που με τόσο κόπο, ξενύχτια και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ «Ενώ διαχέεται άπλετο το φως της αλήθειας και φωτίζει τα πέρατα, αυτός μένει στο σκοτάδι του ψεύδους και της πλάνης του. Πόσο έχει βαρύνει και έχει καλύψει τους οφθαλμούς του η λατρεμένη του ύλη! Πόσο το σκοτάδι που εξέρχεται απ’ αυτή τον έχει σκοτίσει! Σκοτοδίνη κατέλαβε το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος μᾶς γράφει…

” Στα σαράντα τέσσερά μου χρόνια ο Θεός μου φανέρωσε αυτό, που θα με κράταγε μέχρι τέλους τής ζωής μου σταθερό στη στενή και τεθλιμμένη οδό, που είχα επιλέξει: Το της «ατιμίας πόμα καθάρσιον» που λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης. Από τότε μέχρι την τελευταία μου αναπνοή ούτε στιγμή δε μ΄ άφησε η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καί ὁ Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης

  Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΦΩΣΤΙΝΗΣ   Βασίλειος Γ. Βοξάκης, Θεολόγος καθηγητής   Η πρώτη συνάντησή τους   Όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης, τον Άγιο Νεκτάριο τον γνώρισε για πρώτη φορά το 1908. Ο Παντελεήμων Φωστίνης υπήρξε αριστούχος απόφοιτος του Γυμνασίου Πειραιώς και το 1907 γράφθηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐάν ὅμως κάποτε, συμβεῖ νά ἁμαρτήσεις,νά καταφύγεις στήν ἀγαθή ἐλπίδα…

  «Οι δαίμονες επιθυμούν να μας κάνουν να χάσουμε την ψυχή μας. Όταν όμως μετανοούμε και εξομολογούμαστε, εκείνοι άστοχούν και εκπληρώνεται η γραφή που λέει ότι «η επιθυμία των αμαρτωλών εξαφανίζεται». Είναι πολύ σπουδαίο το να μην καταδέχεσαι ποτέ να πέφτεις. εάν όμως κάποτε, παρασυρόμενος από τον εχθρό, συμβεί να αμαρτήσεις, να καταφύγεις στην αγαθή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄλλες ἐπαναστάσεις ἀπέτυχαν – Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἶναι μιά ἀνεξίκακη ἐπανάσταση πού ἔμεινε στούς αἰῶνες

  Άλλες επαναστάσεις απέτυχαν – Ο βίος του Αγίου Νεκταρίου είναι μια ανεξίκακη επανάσταση που έμεινε στους αιώνες   Ελευθέριος Ανδρώνης   Χωρίς βία, χωρίς οργή, χωρίς ανταπόδοση στην αδικία, ο Άγιος Νεκτάριος νίκησε την κακία του κόσμου κάνοντας επανάσταση μόνο με την πίστη του Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ένα μυρίπνοο άνθος που φύτρωσε μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

”Ἔσο ἐσαεί φιλόθεος” Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος

Ο Άγιος Νεκτάριος είχεν όλας τας αρετάς. Εξόχως είχε δύο μεγάλας αρετάς, τήν ταπείνωσιν και την αγάπην, εκ των οποίων γεννώνται όλαι αι άλλαι αρεταί. Αι δύο αυταί μεγάλαι αρεταί τόν ανέδειξαν Άγιον Θαυματουργόν. Το έτος 1912 χειροτονηθείς Ιερεύς μετέβην εις Αίγινα διά νά λάβω τας ευχάς και ευλογίας του και οδηγίας.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἅγιέ μου καί θεῖε μου, σ’ εὐχαριστῶ»!(Ἅγιος Νεκτάριος)

  Συνέντευξη του Αναστασίου Κεφαλά, ανιψιού του αγίου Νεκταρίου στον Μανώλη Μελινό […] Αναστάσιος Κεφαλάς: Διότι, κύριε Μελινέ, όταν ήρθε η εποχή να πάω στην Αλβανία, μου συνέβη γεγονός θαυμαστό. Παρ’ ότι ήμουν του ναυτικού επειδή είχα γεννηθεί στη Χίο, μας ‘ριξαν στο πεζικό γιατί είχε ανάγκη το κράτος. Όντως πήγα. Έλαβα μέρος σε μια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά … ἀνταποδοτικά τέλη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ! !

Πριν από 25 περίπου χρόνια, με οικογενειακούς μας φίλους επισκεφθήκαμε μία γνωστή τους οικογένεια στην Καβάλα. Εκεί “οικονόμησε” ο Θεός ν’ ακούσω ένα θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο σήμερα, στην γιορτή του, το προσφέρω και στην αγάπη Σας. Η οικογένεια που επισκεφθήκαμε απαρτιζόταν από τον πατέρα, τη μητέρα, τις δύο κόρες τους και τον σύζυγο της μιας….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἱεράρχης Νεκτάριος Αἰγίνης

Η ψυχή που την άγγιξε η αγάπη του Θεού πάντα χαίρεται, χαίρεται και χοροπηδά γιατί αναπαύεται στην αγάπη του Κυρίου, όπως ο ταξιδιώτης αναπαύεται δίπλα στην πηγή. Τίποτα από τα δεινά του κόσμου δεν μπορεί να διαταράξει την ηρεμία και τη γαλήνη του, ούτε να του αφαιρέσει τη χαρά και την ευτυχία στην οποία βρίσκεται….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νεκτάριος καί Ἁγιορεῖτες

Ο λόγιος και ενάρετος μοναχός Νείλος (Μητρόπουλος) ο Σιμωνοπετρίτης (1871-1911), ο «τόσον λόγιος όσον ταπεινός», αναχώρησε για το Άγιον Όρος μαζί με τον μακαριστό Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο (1884-1980). Με ιδιαίτερη χάρη περιγράφει ο Γέροντας Φιλόθεος την ιεραποδημία τους: «Πριν αναχωρήσωμεν με τον αδελφόν Νικόλαον Μητρόπουλον, εξομολογηθέντες αμφότεροι εις τον Άγιον Πενταπόλεως Νεκτάριον και λαβόντες την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί ἐλπίδος – Ἅγιος Νεκτάριος

  Η ελπίδα τονώνει τις καρδιές και τις αναδεικνύει ισχυρές και αντρείες για να αντιμετωπίσουν τις συμφορές. Η ελπίδα στο Θεό, δίνει ζωή σ’ αυτόν που ήδη έχει αποκάμει από την κούραση και με νέες δυνάμεις αναζωογονεί τα καταπονημένα νεύρα του. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει τη μαύρη και φρικτή απελπισία και αποσπά το Θείο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ὅραμα πού ἀποκάλυψε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος σέ μιά πιστή γυναίκα…

Πριν λίγα χρόνια μια ευσεβής γυναικά μας διηγήθηκε Το όραμα που της έδειξε ο Άγιος Νεκτάριος. Το γεγονός έχει ως εξής.Η γυναίκα αυτή ζούσε στην περιοχή της Αθήνας στο Κολωνό στην οδό Λένορμαν. Σε ένα νεοκλασικό σπίτι όπου σε ένα από τα δωμάτια της είχε φτιάξει ένα προσευχητάριο. Σε αυτό κάθε μέρα προσευχόταν και έκανε…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Εὐλόγησε, ἅγιε πάτερ Νεκτάριε, τόν κόσμο σου πού ἦρθε νά σ’ ἀποχαιρετήσει»

Να σου πω κάτι για την ώρα της κηδείας που δεν θα το ξεχάσω όσο ζω.   Κάποια στιγμή που μιλούσε ο αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Φωστίνης [μετέπειτα Μητροπολίτης], έπιασε το δεξί χέρι του Αγίου και το σήκωσε, σταυρώνοντας μ’ αυτό τον κόσμο.   Μόλις κατάλαβα τι γίνεται – ήμουνα τότε στα σκαλάκια της στέρνας – πήγα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύ εἶ, πάναγνε νύμφη, ἡ αὐγή τῆς μυστικῆς ἡμέρας Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

«Σύ εἶ Ἀνύμφευτε νύμφη, τό χωρίον τό εὑρύχωρον τοῦ ἀχωρήτου. Σύ εἶ ἡ μεγαλότοκος, ἡ τόν Θεόν ἀφράστως γεννήσασα. Σύ εἶ ἡ ἀπειρολεχής νύμφη, ὁ ναός τοῦ Θεοῦ ὁ ἔμψυχος. Σύ εἶ, Πάνσεμνε Κόρη, οὐρανοῦ καί γῆς ἰσόρροπον οἴκημα. Σύ εἶ, ἀμίαντος Κόρη, ὁ φαεινός ὄρθρος ὁ τόν ἥλιον φέρων τῆς δικαιοσύνης. Σύ εἶ, εὐλογημένη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στό μυστήριο τῆς Θείας Μεταλήψεως κρύβεται ὄχι μόνο ἡ Θεότητα ἀλλά καί ἡ ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ

Στο μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως κρύβεται όχι μόνο η Θεότητα αλλά και η Ανθρωπότητα του Χριστού. Είναι Μυστήριο των Μυστηρίων·το, από κάθε άποψη Απόκρυφο,που υπερβαίνει όλους τους όρους της φυσικής γνώσεως. Εκείνος που μεταλαμβάνει εξέρχεται από τον ναό, όλος ανακαινισμένος.

Συνέχιση ανάγνωσης