Περί τοῦ τρόπου κατά τόν ὁποῖον μποροῦμε νά παραμείνουμε ἠθικῶς ἐλεύθεροι

Ο ίδιος ο Σωτήρας μας υπέδειξε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας ηθικώς ελεύθερους λέγοντας: «αυτός που θέλει να σώσει την ψυχή του πρέπει να τη χάσει∙ αυτός ο οποίος χάσει την ψυχή του για μένα, αυτός θα τη σώσει» ( Λκ. θ΄24 ) . Δίδαξε δηλαδή ότι μόνο με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας καί τῶν καρπῶν της

Η αληθινή μετάνοια καθιστά καθαρό τον νου εκείνου που μετανοεί , λέει ο σοφός Δίδυμος. Επίσης, ο άγιος Νείλος λέει ότι η αγαθή μεταμέλεια έχει μεγάλη δύναμη για τη σωτηρία, γι’ αυτό και πρέπει συνεχώς να την καλλιεργούμε , ώστε να σωθούμε και να μη χαθούμε, γιατί όταν επιστρέψεις και στενάξεις, τότε θα σωθείς, καθώς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ταπείνωση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου

Ἡ ταπείνωση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Τὸν καιρὸ ποὺ εἶχε τὴ διεύθυνση τῆς Σχολῆς ὁ ἅγιος Νεκτάριος, γιὰ κάποιο διάστημα ὁ ἐπιστάτης τῆς Σχολῆς ἀρρώστησε. Ὅταν βγῆκε ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο, οἱ γιατροὶ τοῦ εἶπαν νὰ ἐργαστεῖ, τουλάχιστον γιὰ τρεῖς μῆνες γιατί διαφορετικὰ θὰ βάλει σὲ κίνδυνο τὴ ζωή του. Οἱ ἐργαζόμενοι ὅμως τότε δὲν ἦταν μόνιμοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως:Τά γνωρίσματα τῆς ἀληθοῦς Πίστεως

Γνωρίσματα της αληθινής πίστεως στον Χριστό είναι τα ακόλουθα: α) Η αληθινή πίστη πληροφορεί μυστικώς αυτόν που πιστεύει για τον θείο χαρακτήρα της πίστεως του. β) Κατευθύνει τα διαβήματα του στον δρόμο της αληθείας, τον καθοδηγεί μυστικώς και τον διδάσκει να ποιεί το θέλημα του Θεού, «τον αγαθόν, και ευάρεστον και τέλειον». γ) Οδηγεί στην…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀφιέρωμα στόν Ἅγιο Νεκτάριο

Διδαχές – Άγιος Νεκτάριος ΠενταπόλεωςΟ Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ο θαυματουργός, αποτελεί, στις πενιχρές μέρες του εικοστού αιώνα, ένα δώρο του Θεού στον κόσμο. Στο πρόσωπό του ανακαλύπτει κανείς έναν μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, όπου η αγιότητα του βίου συνδυάζεται με τη χάρη της θαυματουργίας και την ορθόδοξη διδασκαλία. Γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καθαρή καρδιά γίνεται θρόνος τοῦ Θεοῦ. Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

  Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά, γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού; Ασφαλώς τίποτα. Λέει ο Θεός γι’ αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: «Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά τό ὅτι ἡ πλάνη ὀφείλεται σέ ἀμέλεια

Αλλά γιατί να πλανηθεί ο πρώτος άνθρωπος; Γιατί με την πρώτη δοκιμασία που ήρθε ηττήθηκε αμέσως το ηθικό του αυτεξούσιο; Μήπως δεν ήταν αρκετά ισχυρός για να αντισταθεί και να υπομείνει την δοκιμασία; Όχι βέβαια! Διότι ο Θεός ουδέποτε παραχωρεί να πειρασθεί ο άνθρωπος παραπάνω από τη δύναμή του. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν επιτρέπει…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα» (Ἅγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως)

θεολογικός σχολιασμός στο Εφεσ. 5, 33 Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Αθήνα 1902 Τελειοτέραν αγάπην της αγάπης ταύτης ήτο αδύνατον να συστήση ο Απόστολος προς τον άνδρα. Δια της συστάσεως ταύτης ου μόνον ανύψωσεν την αγάπην εις την υψίστην αυτής περιωπήν, αλλά και εξηυγένισε και απεπνευμάτωσε και ηγίασε. Μετά την σύστασιν ταύτην προς τους άνδρας και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εἰκόνα τῆς ἀδικίας (Ἁγίου Νεκταρίου)

 Αδικία είναι η συνήθεια να βλέπει κανείς τους νόμους με υπεροψία. Αδικία είναι η περιφρόνηση των νόμων, η καταπάτηση του δικαίου. Αδικία είναι η εναντίωση στο θείο θέλημα. Είναι ενέργεια για να επικρατήσει το κακό, ο πόλεμος, η ταραχή, η κακοδαιμονία, η βασιλεία του πονηρού.Η αδικία είναι ανοσιούργημα κι αυτόν πού την εργάζεται τον καθιστά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί πονηρῆς συνείδησης

Πονηρή συνείδηση είναι η συνείδηση του ανθρώπου που παραβαίνει τον θείο ηθικό νόμο, ζητώντας πάντα την επικράτηση του δικού του θελήματος, το οποίο του υπαγορεύει το ίδιο του το εγώ. Η συνείδηση αυτού του ανθρώπου έχει πλέον διαστραφεί από την εσκοτισμένη του διάνοια και την επικράτηση μέσα του του νόμου της αμαρτίας, και δεν ξεσηκώνεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὕμνος στήν πίστη ( Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως )

        Πίστη! Θεῖο δῶρο, καρπός τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, γνώση μυστηρίων, οὐράνια σοφία, δάσκαλος τῶν θείων ἀληθειῶν, σκάλα οὐρανοῦ καί γῆς, σύνδεσμος Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀπόδειξη θείας φιλίας καί ἀγάπης, ἔκφραση μετάδοσης οὐράνιων ἀγαθῶν. Μέ ποιούς λόγους θά μπορέσω νά περιγράψω τήν δύναμή σου; Μέ ποιές λέξεις νά ἐκφράσω τίς ἐνέργειές σου; Ἡ δύναμή σου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί ἀκρασίας

Η ακρασία- η έλλειψη εγκράτειας- ,  είναι κακία που εξεγείρεται κατά της σωφροσύνης, της αγνείας, της παρθενίας. Ακρασία είναι να επιδιώκεις την υπερβολική κατανάλωση με σκοπό την ηδονή. Η ακρασία οδηγεί αυτόν που κυρίευσε, σε ηδονές και απολαύσεις. Ο ακρατής έτρεξε πίσω από τις επιθυμίες του και στις ορέξεις του δεν έβαλε φραγμό. Παραχώρησε στην…

Συνέχιση ανάγνωσης

3 Σεπτεμβρίου τοῦ ἕτους 1953 ἠνοίχθη ὁ τάφος, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐξῆλθεν ἄρρητος εὐωδία «ὑπέρ πάντα τά ἀρώματα»

…Εδαπάνησε αφειδώς τις σωματικές και ψυχικές του δυνάμεις στην ανέγερση κτηρίων, στην τέλεση των ιερών ακολουθιών και στην πνευματική καθοδήγηση κάθε μαθήτριάς του ξεχωριστά. Τον έβλεπες συχνά να εργάζεται στον κήπο,φορώντας ένα τριμμένο ράσο, ή να διορθώνει τα υποδήματα των μοναζουσών. Και όταν γινόταν άφαντος για ώρες πολλές, μάντευες ότι ήταν κλεισμένος στο κελλί του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπό τό «Θεοτοκάριον» τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

ΑΠΟ ΤΟ «ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Ο ἅγιος Νεκτάριος, πού μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ καί τήν ἁγιότητά του εἵλκυσε στούς καιρούς μας τήν ἀγάπη, τήν τιμή καί τήν εὐλάβεια ὅλων τῶν ᾿Ορθοδόξων, ἦταν καί πολυγραφώτατος συγγραφεύς. Τό ἁγιασμένο πνεῦμα του μᾶς ἄφησε συγγράμματα θεολογικά, δογματικά, λειτουργικά καί οἰκοδομητικά, πού κυκλοφοροῦν καί μελετῶνται ἀπό πολλούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί βασκανίας και βασκάνου

 Βασκανία είναι άδικη έχθρα εναντίον αυτού που απολαμβάνει κάποιο αγαθό, έχθρα διηνεκής και ακατάλυτη. Η βασκανία είναι δύσκολο πάθος, που παρασύρει, ώστε να περιφρονήσει κανείς ακόμη και την δική του σωτηρία. Η βασκανία αμαυρώνει τα καλά. Ο θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής για τη βασκανία: «Ένα ακόμη πάθος που κυβερνά τη ζωή των ανθρώπων, καταφθείροντας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαυματουργική θεραπεία τοῦ τετραπληγικού Σταύρου Καλκανδῆ ἀπό τόν Ἅγ. Νεκτάριο

      Θαυματουργική θεραπεία του τετραπληγικού Σταύρου Καλκανδή   Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Σταύρου Καλκανδή           Ο πρώην παράλυτος, τετραπληγικός Σταύρος Γ. Καλκανδής, αντισμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας σε πολεμική διαθεσιμότητα, που θαυματουργικά θεραπεύτηκε από τον Άγιο Νεκτάριο, αποτελεί σπάνια περίπτωση και ιδιαίτερα ευεργετική όχι μόνο για πονεμένους και ασθενείς συνανθρώπους μας, αλλά και για…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ παππούλης μοῦ εἶπε νά καθίσω…!

  Πρίν λίγα χρόνια ,μία οἰκογένεια ἐπισκέφθηκε την ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Αἴγινα. Μιά ἀδελφή ξενάγησε τό ζευγάρι μέ τό ἕνα τούς παιδάκι στό δωμάτιο τοῦ Ἀγίου. Λόγω τῆς παλαιότητας τῶν ἐπίπλων δέν ἐπιτρέπεται νά καθήσει κάποιος στό κρεββάτι καί στά ὑπόλοιπα ἔπιπλα τοῦ δωματίου.Φανταστεῖτε τό πλῆθος τῶν προσκυνητῶν , αν ἐπιτρεπόταν ,σέ λίγα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Τριαδικός Θεός (Ἁγίου Νεκταρίου)

Πνεῦμα ὁ Θεός». Ἕνα Πνεῦμα ἕνα Φῶς, ὁ Θεός, ἀλλ’ ὅμως ἐμφανίζεται, καὶ φανερώνεται σὰν τρία Φῶτα, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία «Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα»… καὶ δι’ αὐτοῦ πᾶς ὁ κόσμος φωταγωγεῖται Τριάδα σέβειν Ἁγίαν». Ἕνας Θεὸς ἀλλὰ φανερώθηκε σὰν τρία Ὄντα, σὰν τρεῖς Ὑποστάσεις, σὰν τρία Πρόσωπα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

« Ἡ Εἰρήνη »

  Ἡ εἰρήνη εἶναι θεῖο δῶρο, ποὺ χορηγεῖται πλουσιοπάροχα σ’ ὅσους συμφιλιώνονται μὲ τὸ Θεὸ καὶ ἐκτελοῦν τὰ θεία Του προστάγματα. Ἡ εἰρήνη εἶναι φῶς καὶ φεύγει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ποὺ εἶναι σκοτάδι. Ἕνας ἁμαρτωλὸς ποτὲ δὲν εἰρηνεύει. Νὰ ἀγωνίζεστε ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ μὴ σᾶς ταράζει ἡ ἐξέγερση τῶν παθῶν μέσα σας. Γιατί,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὡς δάσκαλος τῶν νέων

Ο άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο θαυματουργός παραμένει και σήμερα φάρος τηλαυγής και μας φωτίζει με τις πολλές αρετές του, τα σπουδαία συγγράμματά του και τα αναρίθμητα θαύματά του. Εκτός των άλλων, όμως, ήταν και άριστος Παιδαγωγός και Διδάσκαλος των νέων, τους οποίους θεωρούσε ως τη χρυσή ελπίδα της Εκκλησίας και του Έθνους, ως «τη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς μετά θάνατον μέσης καταστάσεως τῶν ψυχῶν.

  του Αγίου Νεκταρίου Αι ψυχαί μετά θάνατον ευρίσκονται εν καταστάσει τινί, ήτις καλείται μέση, ως μη έχουσα την τέλεια ανταπόδωσιν ούτε της αρετής, ούτε της κακίας. Αύτη δε, θέλει διαρκέσει μέχρι της μεγάλης κρίσεως της γενησομένης κατά την δευτέραν του Χριστού παρουσίαν. Εν τη μέση ταύτη καταστάσει αι μεν ψυχαί των δικαίων προαπολαύουσι της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαυμαστή ἐπέμβαση Ἁγίου Νεκτάριου στήν Κορέα

Κυριακή πρωί. Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου στη Σεούλ μοιάζει να «λάμπει» λουσμένος στις ανταύγιες αυτού του ηλιόλουστου φθινοπωρινού πρωινού. Ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζήλων κ. Σωτήριος, και άλλοι δύο ιερείς -ο π. Aντώνιος Woo και ο π. Αμβρόσιος Ζωγράφος- βρίσκονται ήδη στο ναό και προσκομίζουν. Ο Αναγνώστης διαβάζει την Α’ Ώρα. Μετά το άναμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εἰκόνα τοῦ δικαίου ἀνθρώπου.Ἅγιος Νεκτάριος

  Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ.   Η εικόνα του δίκαιου είναι γεμάτη χάρη! Όλες μαζί οι αρετές ήρθαν και του ζωγράφισαν τον χαρακτήρα «γιατί στη δικαιοσύνη υπάρχουν όλες οι αρετές μαζί». Σπέρνει δικαιοσύνη και ευχαριστιέται με τούς καρπούς της. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή του.Ο δίκαιος θα ανθίσει σαν τον φοίνικα και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εἰκόνα τῆς ἀδικίας ( Ἁγίου Νεκταρίου)

 Αδικία είναι η συνήθεια να βλέπει κανείς τους νόμους με υπεροψία. Αδικία είναι η περιφρόνηση των νόμων, η καταπάτηση του δικαίου. Αδικία είναι η εναντίωση στο θείο θέλημα. Είναι ενέργεια για να επικρατήσει το κακό, ο πόλεμος, η ταραχή, η κακοδαιμονία, η βασιλεία του πονηρού.Η αδικία είναι ανοσιούργημα κι αυτόν πού την εργάζεται τον καθιστά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΕ’ Ματθαίου: Λόγος περί ἀγάπης (Ἅγ. Θεόληπτος Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας (Α) καί (Γ) καί Ἁγ. Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως (Β))

(Ματθ. κβ’ 35-46) «Ο δε Ιησούς έφη αυτώ· αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου… και τον πλησίον σου ως εαυτόν» Α. Θέλω αδελφοί να συνθέσω τον ύμνον τής αγάπης. Και πάλι δεν ημπορώ να παραστήσω με λόγια την ευπρέπειάν της· διότι αυτή, η ωραιοτέρα από όλες τις αρετές, ως κεφαλή των…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τοῦ θείου ἔρωτος.Ἅγιος Νεκτάριος

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ (Αγιος Νεκτάριος) Ο θείος έρως είναι αγάπη του θείου τελεία,  εκδηλουμένη ως πόθος του θείου άπαυστος. Ο θείος έρως γεννάται εν τη κεκαθαρμένη καρδία διότι εν αυτή επιφοιτά   η θεία χάρις. Ο έρως  του  Θείου είναι θείον δώρημα, δωρηθέν τη αγνευούση ψυχή υπό της επιφοιτησάσης και αποκαλυφθείσης τη ψυχή θείας χάριτος….

Συνέχιση ανάγνωσης