Ὁ ὅσιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος

Ο όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος 24 Ιανουαρίου Ο όσιος πατήρ ημών Νεόφυτος γεννήθηκε στα Λεύκαρα απέναντι από το όρος Όλυμπος (Τρόοδος) της Κύπρου, το 1134, την εποχή που η νήσος βρισκόταν υπό τον ζυγό των Λατίνων σταυροφόρων. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών εγκατέλειψε την πατρική οικία για να αποφύγει τον γάμο που ήθελαν να του επιβάλουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐγκώμιον εἰς τόν μέγαν καί θαυματουργόν Ἱεράρχην Νικόλαον (Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος)

Χαίρε, πάτερ Νικόλαε, συ ο ανύσταχτος γεωργός του Γεωργού των πάντων. Γιατί εσύ, αφού παρέλαβες τα σύνεργα της θείας χάριτος και τα ζεύγη των αρετών και το άροτρο της επουράνιας γεωργίας, έσπειρες με απλοχεριά το λόγο της χάριτος. Δεν ενύσταξες, ώστε να σπείρει ο πονηρός στα θεόσπαρτα χωράφια σου τα ζιζάνια των πικροτάτων αιρέσεων, αλλά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων, Ἁγίου Νεοφύτου του Ἔγκλειστου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΒΙΟ   Αδελφοί καὶ Πατέρες,   Σήμερα εἶναι μία ἐορτή μεταξυ δύο φωτεινῶν καὶ σωτηρίων ἑορτῶν (τῆς Ἀναλήψεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς). Σήμερα, μεταξὺ δύο μεγάλων μέχρι τὸν οὐρανὸ πανηγύρεων παρουσιάζονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύντομο ἐγκώμιο στόν ἅγιο πατέρα μας και θαυματουργό Ἀνδρόνικο καί τή σύζυγό του Ὁσία Ἀθανασία. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου

  Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου Σύντομο εγκώμιο στον Άγιο πατέρα μας και θαυματουργό Ανδρόνικο και τη σύζυγό του Οσία Αθανασία και μερικά από τα θαύματά τους (9 Οκτωβρίου)     Ο λαμπρός και σπουδαίος βίος του Ανδρονίκου και της Αθανασίας μαρτυρεί καθαρά τη σωστή κλήση τους. Δέθηκαν με τα αναπόφευκτα δεσμά της ζωής και έγιναν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης (Ἐγκωμιαστικοὶ Λόγοι)

Ἅγιος Νεόφυτος ὁ ἔγκλειστος, Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον καὶ ἔνδοξον μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καὶ ἐγκλείστου ἐγκωμιαστικὸς λόγος στὸν ἅγιο καὶ ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Δημήτριο καθὼς καὶ σχετικὰ μὲ τὸ μαρτύριο, τὰ θαύματα καὶ τὸ σεβάσμιο ναό του. 1. Ὁ ἔνδοξος Δημήτριος καὶ συμμέτοχος στὴν οὐράνια δόξα, μᾶς χάρισε σήμερα τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων (Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος)

  Κατήχηση ΙΕ’ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΒΙΟ Αδελφοί και Πατέρες, Σήμερα είναι μια εορτή μεταξύ δύο φωτεινών και σωτηρίων εορτών (της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής). Σήμερα, μεταξύ δύο μεγάλων μέχρι τον ουρανό πανηγύρεων…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν κλεισθοῦν οἱ πόρτες…

 Ὅταν κλεισθοῦν οἱ πόρτες τῶν ἀρχοντικῶν καί βασιλικῶν μεγάρων κι ἀναλάβουν οἱ θυρωροί τήν φρούρησή τους, δέν ἀνοίγουν μέ τρόπο αὐτόματο γιά τούς βρισκόμενους ἔξω ἀπ’ αὐτές. 

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία στήν ἑξαήμερη Δημιουργία (Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου)

Άγιος Νεόφυτος ο Ἐγκλειστος ΛΟΓΟΣ Ι΄  Σχετικός με το Νώε και την αγανάκτηση του Θεού για τις παράνομες πράξεις των ανθρώπων και τον κατακλυσμό και την κιβωτό και σχετικά με το ότι η αμαρτία είναι ολέθριο έργο. Το όνομα Νώε ερμηνεύεται σαν ανάπαυση, απ’ αυτούς που τα γνωρίζουν αυτά καλά και πολύ ευλόγως, διότι ανέπαυσε…

Συνέχιση ανάγνωσης

24 Ἰανουαρίου. Μνήμη ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

  Πορευθήκατε σὲ μένα πλάγια, μᾶς λέγει ὁ Θεός, κι ἐγὼ θὰ πορευθῶ σὲ σᾶς μὲ θυμὸ πλάγιον. Κι᾿ ἀληθινὰ ἔτσι εἶναι· γιατὶ ἂν δὲν κουτσαθεῖ κανένας, οὔτε κι᾿ ὁ γιατρὸς τὸν κόβει μὲ τὸ νυστέρι, κι᾿ οὔτε τοῦ καίει τὸ πονεμένο μέρος.

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος στὴν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος

  Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος   Γνωρίζουμε βεβαίως ὅλοι, ὅτι ὁ αἰσθητὸς αὐτὸς ἥλιος ἀποστέλλει τὸ φῶς του σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο, «καὶ οὐκ ἔστιν (οὐδεὶς) ὡς ἀποκρυβήσεται τῆς θέρμης αὐτοῦ»καὶ ἀπὸ τῆς διαυγέστατης λαμπρότητός του. Πολλὲς φορὲς ὅμως οἱ ὁλόλαμπρες ἀκτίνες του καλύπτονται ἀπὸ νέφη καὶ ὁμίχλη ἢ ἀπὸ τὸ φύλλωμα τῶν δένδρων, ἀλλὰ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ταξιάρχης Μιχαήλ, ὁ σεμνός ἰατρός τῶν ἐπίγειων κακῶν

 Εγκώμιο στον θείο Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Παμμέγιστο (8 Νοεμβρίου)  Μιχαήλ τον παμμέγιστο και μεγάλο ταξιάρχη, Μιχαήλ τον φωτεινό σαν πυρσό και ολόλαμπρο ήλιο, Μιχαήλ τον ταξιάρχη των ουρανών, τον βοηθό των ανθρώπων, επιθύμησα να εξυμνήσω, όσο μου είναι δυνατόν, τον επί κεφαλής και άρχοντα των ασωμάτων δυνάμεων, την μεγάλη δόξα των ανθρώπων και το φίμωτρο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Α΄ Λόγος στήν ἐξαήμερο Δημιουργία

 Ερμηνεία στην εξαήμερη Δημιουργία (Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου) ΛΟΓΟΣ A’ Αναφέρεται στην δημιουργία των αγγέλων και των υπολοίπων δημιουργημάτων του Θεού κατά την πρώτη ημέρα.  Θα διηγηθεί κάποιος τη σειρά των γεγονότων με την προϋπόθεση πως έχει απολαύ­σει κι εκείνος με αφθονία τέτοια χάρη. Διότι δεν θα μπορούσε να φανερώσει με ευκολία δημιουργήματα, που έγιναν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος καί Ὅσιος Θεοφόρος Πατέρας Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος. (28 Σεπτεμβρίου ἀνακομιδή λειψάνων)

Άγιος και Όσιος Θεοφόρος Πατέρας Νεόφυτος ο Έγκλειστος  Επιμέλεια:  π. Παναγιώτης Θεοδώρου – Θεολόγος Ο βίος του Αγίου και η Εγκλείστρα του στην Πάφο Εξέχουσα θέση στη χορεία των αγίων της Εκκλησίας µας έχει ο αναχωρητής Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Μια μορφή που αγιάζει την Πάφο και τους προσκυνητές του ασκητηρίου του, που το επισκέπτονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κατηχήσεις» καί «Τυπική διαθήκη» Ἁγ. Νεοφύτου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

 «Κατηχήσεις» και «Τυπική διαθήκη» Αγ. Νεοφύτου Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Η «Ερμηνεία κανόνων Δεσποτικών εορτών» εγράφη προς τον αυτάδελφόν του Ιωάννην, ηγούμενον της I.Μ. Αγ. Χρυσοστόμου, εις το βαθύτατον του οσίου γήρας. Εκ του θαυμαστού τούτου έργου σώζονται αρκετοί λόγοι, αναφέρομεν δε εν συνεχεία αποσπάσματα της ποιότητος και της λαμπρότητος του εγκωμιαστικού του χαρακτήρος. «Φωτός ανεσπέρου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ συγγραφική προσφορά τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

  Η συγγραφική προσφορά του Οσίου Νεοφύτου Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός «Και συ ποτέ επιστρέψας στήριξον τους αδελφούς σου». Οι κατά τον θεόπνευστον Παύλον, «Πνεύματι ζώντες» και άρα «τω ιδίω πνεύματι στοιχούντες» ένα έχουν κύριον και μόνιμόν των σκοπόν, να αγαπούν εξ ολοκλήρου τον Θεόν και συνάμα τον πλησίον των. Αυτήν ακριβώς την θαυμαστήν εικόνα συναντούμε στον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικό ἔργο Ὁσίου Νεοφύτου. Ὁ Ὅσιος Νεόφυτος ὡς πνευματικός πατήρ. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Πνευματικό έργο Οσίου Νεοφύτου. Ο Όσιος Νεόφυτος ως πνευματικός πατήρ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός «Εγώ δε ον τιμήν υμάς απαιτών λέγω ταύτα, τιμήν γαρ και φιλοτιμίαν και ωφέλειαν εκείνην λογίζομαι, την υμών σωτηρίαν, την υμών προκοπήν, την εκάστου επιστροφήν, την εκάστου μετάνοιαν, την εκάστου διόρθωσιν και παντός κακού αποχήν. Τούτό μοι τιμή και χαρά και ακένωτον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἐρμηνεία τῆς Ἁγ.Γραφῆς, ἡ ἀγάπη του στήν Παναγία, ἡ Διαθήκη καί ἡ οσιακή κοίμηση τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

  Η Ερμηνεία της Αγ.Γραφής, η αγάπη του στην Παναγία, η Διαθήκη και η οσιακή κοίμηση του Αγ. Νεοφύτου Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Αφήνουμε τον ίδιον τον Πατέρα μας να μας διηγηθή το γεγονός αυτό για να ιδούμε κι’ εμείς τον τρόπον που κινούνται και ενεργούν οι Άγιοι. Γράφει λοιπόν: «Όταν με επισκέφθη ο θείος από ψηλά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Λόγος στούς Δώδεκα Ἀποστόλους

    Αδελφοί και πατέρες, ιδού τα εμφορώτατα κλήματα της αγίας και αθάνατης και αποτελούσης την αρχή της ζωής αμπέλου, που είναι ο ίδιος ο Χριστός) «Εγώ είμαι», λέγει, «η άμπε­λος, εσείς τα κλήματα». Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του Κυρίου, μπορούν να γίνουν και να είναι) οι φίλοι του Θεού Λόγου και Σωτήρα μας ….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγ. Νεόφυτος στό «Ἔνθεον σκοπευτήριόν» του τήν «Νέαν Σιών». Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Ο Αγ. Νεόφυτος στο «Ένθεον σκοπευτήριόν» του την «Νέαν Σιών»  Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Έως εδώ παραθέσαμεν την περιγραφήν υπό του ιδίου του οσίου του μεγάλου πειρασμού όπου έπαθε σκάβοντας για την ανωτέραν του εγκλείστραν. Συνέγραψε κατανυκτικώτατες και θεολογικώτατες ευχές και τροπάρια, δοξολογίες και ευχαριστίες στον Θεό, στην Δέσποινά μας Θεοτόκο, στον Τίμιο Σταυρόν και στους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ θαυμαστή σωτηρία τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Η θαυμαστή σωτηρία του Αγ. Νεοφύτου Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Έτσι όπως ήμουν από κάτω απ’ τον βράχο, το αριστερό μου πόδι ήτο αιωρούμενο κάτω στον κρημνό, το δε δεξιό μου ήτο απλωμένο κατά μήκος του βράχου και κολλητά σ’ αυτόν, διότι δεν επέτρεψε η προφθάσασα Θεία Χάρις να πέση ο βράχος πάνω του και να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί δοκιμασίας. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Περί δοκιμασίας. Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.   Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Περιγραφή του ιδίου του οσίου πατρός περί της δοκιμασίας που υπέστη σκάβοντας διά την αποπεράτωσιν της ανωτέρας του εγκλείστρας. «Παράδοξον πράγματι και παράξενο. Παράδοξο και ικανό να ξενίζη την ακοή και τις φωνές των φιλοθέων και λογικών ανθρώπων το ξένον θέαμα’, που έγινε σε μένα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀσκητικοί ἀγῶνες τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

 Ασκητικοί αγώνες του Αγ. Νεοφύτου του Εγκλείστου   Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Και όμως! Ο άγιος «ως στερρός αδάμας» χωσμένος στα σπλάχνα της γης δέχεται «πληγάς και πολέμους αναρριθμήτους», και ουδόλως παύει του σκοπού του. «Η πράξις του Σταυρού διπλή έστιν και του προς το διπλούν της φύσεως το διαιρούμενον εις δύο μέρη. Και η μεν,…

Συνέχιση ανάγνωσης